Årsmelding 2023: Vestland

IMG 6690 2

I 2023 fortsatte Ungt Entreprenørskap Vestland å dyrke en kultur for entreprenørskap som gir en rekke fordeler, både for unge som skal inn i arbeidslivet, for skoler, næringslivet og for Norges velferdsstat. Vi trenger en ny generasjon innovatører som kan skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier. Dette er avgjørende for å starte nye selskaper, videreutvikle eksisterende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Ungt Entreprenørskap sine undervisningsprogram er med på å utvikle fremtidens nøkkelkompetanser hos elever og studenter ved å integrere entreprenørskap, personlig økonomi og jobbtrening i utdanningen. Dette gjøres gjennom praktiske og engasjerende programmer som fremmer kreativitet, samarbeid, problemløsning, initiativ og ansvar.

UE Vestland bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling ved å forberede unge på fremtidens arbeidsliv og ved å stimulere til nyskaping og verdiskaping. Vårt arbeid er i tråd med bærekrafts-målene og rettet mot å skape en bro mellom utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet.

Vi er takknemlige for at våre samarbeidspartnere støtter oss og stiller opp for de unge. Sammen ser vi verdien av å investere i de unge er avgjørende for nåværende og fremtidige suksesser i alle deler av samfunnet.


Tusen takk til teamet i Ungt Entreprenørskap Vestland, dere gjør en fantastisk innsats for ung skaperkraft!

Vi takker styret og våre viktige samarbeidspartnere.


Gry Sæterdal
Daglig leder

Her er høydepunkter fra 2023


Drømmekonferansen for entreprenørskapslærere!

Drommekonferansen

For andre året ble Drømmekonferansen for lærere arrangert i september. 59 lærere fra Vestland fylkeskommune har fått faglig påfyll og er nå aktivt i gang med erfaringsdeling og nettverksbygging.

Drømmekonferansen arrangeres i samarbeid med Stiftelsen Bergen Handelsgymnasium og
Høyskolen på Kristiania. I tett samarbeid med gode støttespillere fra næringslivet på Vestlandet, slike som NHO Vestlandet, Sparebanken Vest, Sparebanken Sogn og Fjordane og Vestland Fylkeskommune har dette blitt en god dag for brobygging mellom skole og arbeids- og næringsliv.


Grunnskole

UE Vestland leverer undervisningsprogram i hele grunnskolen. 2023 var nok et år med høy aktivitet både i barneskolen og på ungdomstrinnet.

Kart over medlemskommuner 12 12 22p

Kommuneavtaler i Vestland fylke

Kommunemedlemskap er helt sentralt når vi skal tilby undervisningoppleggene til UE i grunnskolen. I 2023 fikk vi på plass flere kommunemedlemskap og vi ønsker å takke våre 29 medlemskommuner for tilliten og at vi nå kan tilby skolene gode undervisningsopplegg og oppfølging!

"Jeg vil oppfordre alle kommuner til å tegne kommunemedlemskap i Ung Entreprenørskap Vestland. Dette gir en unik mulighet til å investere i fremtiden for våre unge. Gjennom medlemskapet får kommunene tilgang til et etablert nettverk og undervisningsprogram som bidrar til å utvikle entreprenørskapskultur blant unge. Dette vil ikke bare styrke deres ferdigheter og muligheter i arbeidslivet, men også fremme innovasjon og bærekraftig vekst lokalt. Ved å engasjere seg i Ungt Entreprenørskap kan kommunene være med på å forme en dynamisk og konkurransedyktig fremtid for Vestland, samtidig som de investerer i kommende generasjoner"
Torgeir Næss, ordfører Kvam kommune

Barn løser komplekse samfunnsutfordringer i SMARTere teknologi

Undervisningopplegget SMARTere teknologi har fått 2250 6.trinnselever, fra hele Vestland fylke, til å løse utfordringer fra lokalt arbeids- og næringsliv. Skoler fra 17 kommuner stilte i Fylkesfinalen, og Skulestad skule, i Voss kommune, gikk til slutt av med seieren.

Les mer om alle kommunevinnerene HER

Samarbeid med VilVite og Kraftlaben

Vi fortsatte i år det gode samarbeidet med VilVite med å tilby læringstilbudet "Kreativitet og Entreprenørskap" til skoler som gjennomfører SMARTere Teknologi. Her fikk x skoler besøk av oss og VilVite og prøvd seg på å løse problemstillinger.

I 2023 gjennomført vi flere fysiske og digitale lærerkurs i fylket. Her hadde vi god hjelp fra Kraftlaben i gjennomføringen av kursene. Totalt deltok 80 lærere på kurs over hele fylket.

Samarbeid

Elevbedrift

I 2023 etablerte 911 elevar i Vestland elevbedrifter. Desse fordelte seg på 195 bedrifter. Dette var ei auke frå 2022 der Vestland hadde 783 elevar fordelt på 167 elevbedrifter. Det er gledeleg at fleire tek i bruk elevbedrift som pedagogisk metode. Auken er i tråd med at elevbedrift som metode går som hand i hanske saman med fagfornyinga. Målsettinga er vidare vekst i åra som kjem.

Elevbedriftsmesterkap

Ungt Entreprenørskap Vestland arrangerte totalt 3 elevbedriftsmesterkap i 2023. Sognemessa i Vik, digitalt regionmesterskap i Bergen og elevbedriftsmesterskap i Førde.

Ebsunnfjord

Elevbedriftsmesterskap for skulane i Sunnfjord og Nordfjord vart arrangert i Førde samstundes som fylkesmessa for ungdomsbedriftene gjekk føre seg. Oppunder 40 elevbedrifter deltok.

Okogkarriere

Økonomi og karriereval

178 elevar var med på økonomi og karriereval. I nordfylket i samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane og i sørfylket i samarbeid med Sparebanken Vest.


Videregående skole

Fylkesfesten og Vestlands beste ungdomsbedrifter!

Fylkesmesterskap Ungdomsbedrift 2023 ble gjennomført som én stor fest på to lokasjoner!

Les mer her

NM for ungdomsbedrifter og besøk på Stortinget

I slutten av april reiste fem ungdomsbedrifter østover for å delta på NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm. I forkant av selve messen var ungdommene invitert til Stortinget for å pitche sine forretningsideer. Det ble også gode muligheter til å diskutere entreprenørskaps satsingen i skolen med politikerne.

One Ocean Week 2023

I april ble One Ocean Week arrangert for første gang i Bergen for å rette fokus mot bærekraftig utnyttelse av havet. Hele byen bugnet over av aktiviteter og festligheter for å ønske Statsraad Lemkuhl tilbake til byen etter 2 år på jordomseiling.

UE Vestland var selvfølgelig en del av programmet og arrangerte i samarbeid med Havbyen Bergen, Vestland Fylkeskommune og Agenda Vestland, Kick off for elever på Nordahl Grieg videregående skole, en konferanse på Amalie Skram videregående skole og innovasjonscamper for videregående elever på ulike skoler i fylket.

Les mer om arrangementet her.

Innovasjonscamper med NCE Seafood Innovation

For tredje året ble det arrangert innovasjoncamper på videregående skoler i samarbeid med NCE Seafood Innovation.

For 2023 deltok i overkant av 400 videregående elever i Vestland Fylkeskommune på disse innovasjonscampene.

Syretest

I oktober syretestet 71 ungdomsbedrifter ideene sine for rådgivere fra næringslivet. Her fikk ungdommene gode innspill til hvordan de kunne utvikle ideene sine videre i arbeidet med egen bedrift.

Mentorprogrammet ble videreført og utvidet!

Ungt Entreprenørskap har sammen med SRF gjennomført mentorprogram for ungdommer. Rådgivere fra næringslivet har hjulpet ungdom som har etablert egne bedrifter via undervisningsprogrammet, Ungdomsbedrift. I løpet av 2023 har 25 mentorer bistått 224 elever på Danielsen VGS, Sandsli VGS, Sotra VGS, Os VGS, Flora VGS og Metis.

Leder for en dag

I år var det to unge lederspirer fra Vestland som fikk prøve seg som leder for en dag.

Åshild Davidsen Fimreite fra ungdomsbedriften Bærekraftig Moro UB ved Sogndal Vidergående skole var leder for en dag i Gjensidige.

Neda Marija Miceviciute fra studentbedriften Spiseli SB ved BI Bergen fikk prøve seg som toppleder i NHO.

Nytt undervisningsprogram: ØkonoMIN

Mot slutten av 2023 ble et nytt undervisningsprogram fra UE rullet ut i landet. ØkonoMIN skal gi elever i videregående skole økt kompetanse i personlig økonomi.

Våre rådgivere har allerede vært ute å gjennomgått programmet med skolene i Vestland. Fra og med 2024 vil alle skolene gjennomføre programmet. Vi gleder oss!

Thumbnail IMG 6738

Høyere utdanning

Pitchekveld

For å avgjøre hvilke studenter som skulle reise til NM i Oslo, ble det avholdt en pitchekveld hvor studentene prøvde å overbevise en jury om å velge akkurat deres bedrift.

NM for studentbedrifter

8. og 9. juni ble NM for studentbedrifter gjennomført. Vestland stilte i 2023 med to studentbedrifter.

Spiseli SB fra BI og TESE SB fra Høyskolen Kristiania.