Unge innovatører imponerte

670 ungdommer presenterte bedriftene sine for 110 eksperter fra arbeids- og næringsliv på Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrift. Ungdom sitter på fremtidens løsninger og deres skaperkraft er helt sentral for at Vestlandet skal lykkes.

TRAN7153

Ungt Entreprenørskap Vestland inviterte til Vestlandets store festdag for ung skaperkraft. Arrangementet ble avholdt 17. mars på Amalie Skram videregående skole i Bergen, og 21. mars i Førdehuset.

"Fantastisk at vi fikk samlet hele fylket til to dedikerte entreprenørskapsdager. Under fylkesmesterskapet fikk ungdommene vist frem skaperglede, kreativitet og engasjement. Ungdommene våre sitter på løsningene for fremtidens Norge. Nå skal flere av ungdomsbedriftene representere Vestland i Norgesmesterskapet i Lillestrøm"
Gry Sæterdal, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Vestland

Arrangementet ble avholdt på to steder for å kunne samle hele fylket.

- I Førde ble det ein strålande dag med fokus på ung skaparkraft. Eg registrerte høg kvalitet på forretningsidéar og innhald blant dei deltakande ungdomsbedriftene. Idéane spenner frå solidaritetsarbeid og berekraft til smarte løysingar for straumkundar. Ungdomsbedriftene representerer eit stort mangfald når det kjem til forretningsidéar. Vi rettar ein stor takk til juryen som stiller opp og brukar ein heil arbeidsdag på dei flotte ungdomsbedriftene våre. Tilbakemeldingane frå deltakande jurymedlemmar var svært gode. Dei er rett og slett imponerte over ungdommen, forteller Eivind Husabø, prosjektleder for Fylkesmesterskapet i Førde.


Bredde av ideer og løsninger

Bedriftsideene tok for seg alt fra strømsparingsprodukter, avfallshåndteringsløsninger, bærekraftsopplæring for barn, app for gjennomføring av egne sportsarrangementer, sosiale tilbud for eldre, tannkrem-tabletter og sushi av bifangst.

"Jeg er utrolig imponert over elevenes og entreprenørskapslærernes innsats i arbeidet frem til fylkesmesterskapet. Ungdomsbedriftene hadde forskjellige idéer og konsept, men felles for dem alle er at de er et team med ungdommer som jobber hardt og lærer veldig mye"
Fridtjov Falch Sorø fagansvarlig for videregående skole, Ungt Entreprenørskap Vestland.

Ungdomsbedrift funker

Studier viser at eksponering mot innovasjon i løpet av barndommen har en klar effekt på tilbøyeligheten til å bli innovatør. Ungdomsbedrift er realistisk læring. De praktiserer det de lærer, og elevene skaper verdier gjennom å prøve og feile og selv finne løsninger på problemene og utfordringene de møter underveis. Jo mer elevene får bestemme selv, desto mer lærer de, og de utvikler samtidig kompetanse arbeidslivet etterspør. Lærerne ser også stor nytte av å bruke Ungt Entreprenørskaps metoder i undervisningen.

– Læringsutbytte med bruk av Ungdomsbedrift har vært det mest verdifulle på læreplanen. Som lærer på tilrettelagt merker jeg at elevene får gode opplevelser knyttet til arbeidslivet. Noe som er helt unikt! Å bruke Ungdomsbedrift som metode burde vært obligatorisk, sier entreprenørskapslærer, Oskar Hjartåker ved Stend videregående skole.

– Fylkesmesterskapet viser viktigheter av entreprenørskap, utvikling og innovasjon. Her var det mange fremtidsrettede produkter og ideer, sier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune. Han var også veldig imponert over elevene fra Amalie Skram videregående skole som er medarrangør av fylkesmesterskapet. Over 60 elever er involvert i den praktiske gjennomføringen av arrangementet.

TRAN7255

Næringslivet lærer av ungdommen

Ungt Entreprenørskap Vestland er en brobygger mellom næringsliv og skole, og over 110 eksperter fra arbeids- og næringsliv ble koblet på for å veilede og støtte ungdommene med rådgiving og juryering.

– Vi kommer til å ta med oss alle disse gode erfaringene videre i studier og i jobb. Vi sitter igjen med en god mestringsfølelse etter Fylkesmesterskapet, forteller elevene i Phone Library UB fra Sandsli videregående skole.

Koblingen mellom skole og næringsliv er nyttig.

"17 er mitt lykketall. Bærekraftsmål 17 som er “Samarbeid for å nå målene” er det aller viktigste for å nå målene for å løse fremtidens utfordringer. Og her i dag har vi sett fantastisk gode eksempler på hva vi får til når vi samarbeider. Fylkesmesterskapet er en god anledning å få til samarbeidet mellom generasjonene. Vi voksne skal ikke overlate ansvaret til ungdommene for det vi som har ansvaret for å skape en fremtid for dem som er ungdom i dag. Vi har blitt inspirert og utfordret etter å ha sett de gode løsningen og engasjementet som elevene viser gjennom sine virksomheter"
Renate Nedregård, jurymedlem på Fylkesmesterskapet og leder for Klimapartnere Vestland

Flere av ekspertene meldte tilbake at de selv lærte mye av å delta på Fylkesmesterskapet. Noen av dem har deltatt flere ganger.

– Næringslivet må bidra tidlig i utdanningsløpet for å motivere skaperkraft og verdiskaping, slik at vi får tilgang til relevant og tilstrekkelig kompetanse. Vi ønsker å tiltrekke oss flinke kollegaer for å løse fremtidens utfordringer. Jeg har deltatt på Fylkesmesterskapet flere ganger og blir imponert hver gang, sier Sturle Drageset, jurymedlem på Fylkesmesterskapet og kommersiell leder for Eviny Digital.


Fra Vestland til NM og Stortinget
Under mesterskapet ble det delt ut priser i 12 kategorier.

Her er årets vinnere i Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrift:
https://www.ue.no/vestland/info/fylkesmesterskap-ungdomsbedrift/arets-prisvinnere

– Entreprenørskapsfaget og prosjektet har gitt oss veldig mye. Det betyr mye at vi får jobbet på noe vi har skapt selv. Vi er veldig overrasket over at vi vant så mange førstepriser. Dette overgikk våre forventninger, forteller gjengen i Prima Vedlike fra Nordahl Grieg videregående skole.

TRAN7233

– Vi er imponert over alle de kunnskapsrike ungdommene som har etablert ungdomsbedrifter. Vi trenger dem for at vi skal lykkes med det grønne skiftet, sier Giske Eggen som er samfunnsansvarlig i Sparebanken Vest som delte ut prisen for “Beste ungdomsbedrift” i Bergen som gikk til Prima Vedlike UB ved Nordahl Grieg videregående skole.

– Året med ungdomsbedrift har vært veldig kjekt, interessant og lærerikt. Vi har har lært alt i fra hvordan vi kan komme frem til en idé, videreutvikle ideen og få et produkt vi er fornøgd med. Noe av det viktigste vi har lært er å samarbeide, samhandle og kommunisere, forteller ungdommene i Bærekraftig Moro UB som har laget et spill som skal lære barn om bærekraft. De vant en rekke priser under Fylkesmesterskapet og skal nå konkurrere i NM.

"Å være med i juryen for å kåre beste ungdomsbedrift i Fylkesmesterskapet i Førde har vært svært inspirerende. Vi var seks motiverte personer i juryen med ulik kompetanse og erfaring som medførte gode og relevante diskusjoner i arbeidet med å kåre en vinner. Jeg er imponert over arbeidet og skaperkraften til ungdomsbedriftene der alle hadde et tydelig budskap om at forretningsideen passer inn i FN sine bærekraftsmål. Næringslivet trenger ung skaperkraft og deltagerne får unik kompetanse med seg videre arbeidslivet"
Magn Henning Helgås, jurymedlem på Fylkesmesterskapet og assisterende banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane
TRAN7456

– Ungdom fortjener å bli sett og de har mye å bidra med. Det er helt fantastisk at så mange gode støttespillere engasjerer seg i ungdommene, og er med på spleiselaget for å lage en festdag. Takket være alle næringslivsaktørene som stiller frivillig på arrangementet får ungdommen helt unik synlighet og lærdom som de selv kan ta med seg når de om noen år skal ut i jobb. Det er så viktig å koble seg på Fylkesmesterskapet for her møter du fremtidenes kollegaer og sjefer. Nå gleder vi oss til å følge Vestlandets unge innovatører i NM for Ungdomsbedrifter, avslutter Gry Sæterdal.

Flere av ungdomsbedriftene skal videre til NM Ungdomsbedrift som gjennomføres 27.-28.april i Lillestrøm. Les om ungdomsbedriftene som skal videre til NM: https://www.ue.no/norgesmester...


Fakta

Ungt Entreprenørskap samarbeider med skolen, næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. I Norge når vi årlig ca. 150.000 elever og studenter, vi samarbeider med 15.000 lærere og 20.000 frivillige fra arbeids- og næringsliv.

670 elever i 110 ungdomsbedrifter på 26 videregående skoler i Vestland fylke deltok på Fylkesmesterskapet 17. mars i Bergen og 21. mars i Førde. 60 entreprenørskapslærere fra 26 ulike videregående skoler arbeider for å øke entreprenørskapsferdighetene på Vestlandet. 110 eksperter fra arbeids- og næringsliv bidrar for å kunne realisere Vestlandets entreprenørskapsfest.

Årets støttespillere av Fylkesmesterskap for Ungomsbedrift var Vestland fylkeskommune - Sparebanken Sogn og Fjordane - NHO Vestlandet - Eviny - Bremnes Seashore - Kristiania - BI Norwegian Business School - Norec - Høgskulen på Vestlandet HVL - Bouvet - SRF - Elmera Group