Skoleelever fra Østfold er kåret til SMARTest i landet

En gruppe innovative elever fra Østfold vil hjelpe folk til å bli mer miljøvennlige. Fordi mobilen er en stor del av folks hverdag valgte de en digital løsning. Løsningen førte til seier i den nasjonale entreprenørskapskonkurransen SMART.

Skoleelever fra Ostfold er kaaret til SMAR Test i landet article
Med den digitale løsningen Klimahjelperen gikk elevene fra Skjønhaug sjole i Trøgstad helt til topps i den nasjonale konkurransen SMART.

Brukere av appen Klimahjelperen, skal spille og lese seg til kunnskap om hvordan vi skal ta vare på miljøet. Det blir gitt en miljørating ut fra hvor miljøvennlige brukerne er. Det var Ida, Leha, Alvhilde og Celine fra Skjønhaug skole i Trøgstad som gikk helt til topps.

— Du får pluss poeng hvis du gjør miljøvennlig valg og minus poeng hvis valgene du gjør ikke er bra for miljøet, forklarer elevene i sin presentasjon.

— I appen kan du også lese om hvorfor klimakrisen har oppstått.

I juryens begrunnelse heter det:

"Modellen viser at elevene har godt grep på både design, teknologi og produkt. De evner å sette problemstillingen inn i en større kontekst og har laget et produkt hvor folks forbruksmønster på områder med miljømessige konsekvenser er innbakt på en forbilledlig måte. Det har vært fornøyelig å lese om elevenes korrespondanse med forskjellige organisasjoner og elevenes refleksjoner rundt svarene som ble gitt."

Sammen med en engasjerende og god presentasjon fører dette Klimahjelperen til topps i årets konkurranse.

De ble tett fulgt av Rommetveit og Skare skule, begge fra Hordaland. Skolene delte andreplassen med SMARTE løsninger innen tema SMARTere energi. Begge lagene utmerket seg med sterke koblinger mellom teknologi, miljørelaterte utfordringer og innovative løsninger.

Venstøp skole fra Skien tok en sterk tredjeplass og utviste stor kreativitet med sitt prosjektet Søppelrobåt. De viste en ny spennende løsning på hvordan teknologien kan hjelpe oss med å få søppel opp fra gatene.

SMART er et undervisningsopplegg fra Ungt Entreprenørskap som utfordrer elever på 4. – 7. trinn til å skape fremtidens løsninger. Gjennom en prosess skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere bærekraftige løsninger som andre kan nyttiggjøre seg.

Vinteren 2019 har det vært gjennomført SMART-camper på skoler i hele landet, med lokale finaler og lokale juryer. På landsbasis har over 10 000 elever deltatt i SMART.

Juryen besto av representanter fra Ungt Entreprenørskap Norge.