Årets entreprenørskapslærere fra Tryggheim videregående skole i Rogaland

Henrik Foss og Knut Handeland, lærere ved Tryggheim videregående skole i Rogaland, mottok i dag prisen for Årets Entreprenørskapslærer delt ut av Virke og Ungt Entreprenørskap.

A Arets entreprenorskapslaerere fra Tryggheim videregaaende skole i Rogaland article

De beskrives av juryen som prakteksempler på hvordan entreprenørskapslærere skal være. I juryens begrunnelse heter det: “Årets vinnere er lærere i fellesfagene på yrkesfag. De mener erfaringslæring bidrar til å gjøre de teoretiske fagene mer relevant for elevene".

Gjennom programmet Ungdomsbedrift får elevene selv etablere og drive en bedrift, og dermed får de ‘lære ved å gjøre’.

Elevene beskriver lærerne som lidenskapelig opptatt av entreprenørfaget, og roser dem for tilliten de gir og at de alltid er tilgjengelig for elevene.

- Elevene har uoppfordret nominert sine lærere til prisen. Gjennom å gi elevene utfordringer og ansvar og støtte dem underveis, har lærerne gitt elevene motivasjon og engasjement for læring. Det var rørende å lese om elevenes opplevelser, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap.

Ut å jobbe med lokalt næringsliv

Juryen legger vekt på den positive effekten lærerne skaper ved å utfordre elevene til å gå ut av klasserommet og samarbeide med lokalt næringsliv.

- Elevene får mye nyttig erfaring ved å samarbeide med næringslivet, enten de velger å starte for seg selv, eller når de senere skal søke jobb. Arbeidslivet er avhengig av å ha et godt samspill med skoler og utdanningsinstitusjoner. Da får elevene kjenne på hva de ønsker å gjøre, og arbeidslivet får tilgang til ansatte som er sultne på å utvikle seg selv og virksomheten, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Hver time er en festival

Elevene beskriver hver time med disse to lærerne som en festival, bokstavelig talt. I løpet av året har de arrangert blant annet regnskapsfestival, blokkprøvefestival, julegrøtfestival, forretningsplanfestival, Gründerkveik og kreativitetsfestival.

- Gjennom de ulike festivalene har elevene fått mye spillerom, bygget nettverk og fått kjenne på hvordan erfaringslæring fungerer på sitt beste, sier Grete Ingeborg Nykkelmo.

Det er 12. året på rad Hovedorganisasjonen Virke og Ungt Entreprenørskap deler ut pris for Årets Entreprenørskapslærer. Prisen går til lærere som tilrettelegger for at elever og studenter kan videreutvikle sin nysgjerrighet, evne til å ta initiativ og beslutninger og til å samarbeide med andre for å skape nye løsninger.

Juryen består av representanter fra Virke og Ungt Entreprenørskap.