Ungt Entreprenørskap Trøndelag avlyser alle fysiske arrangementer og møtepunkter

Ungt Entreprenørskap Trøndelag avlyser fra og med i dag, 12.03.2020 alle fysiske arrangementer og møtepunkter.

For å bidra i den nasjonale dugnaden for å forhindre spredning av COVID-19, avlyser Ungt Entreprenørskap Trøndelag alle fysiske arrangementer og møtepunkter fra i dag og trolig frem til påske. Det vil komme en ny status fra oss straks vi får annen og ny informasjon fra helsemyndighetene.

For å forhindre at vi selv blir smittebærere inn og ut av klasserom stanser vi også all veiledning og kurs fra i dag og frem til annen, helsefaglig informasjon blir gitt nasjonalt.

Vi ber skoler, lærere og næringsliv ta kontakt med oss for spørsmål samt planlegging av øvrig aktivitet fremover. Veldig mange av våre programmer kan tilpasses slik at de gjennomføres digitalt. Vårt hovedfokus nå er å hjelpe lærere med å tilby god digital hjemmeundervisning! Ta godt vare på hverandre!


Trøndelag, 12. mars 2020


Frank Norbeck
Daglig leder, Ungt Entreprenørskap Trøndelag