Ungdomstrinnet i Trøndelag 2021/2022

Microsoft Teams image 7

Elevbedrift

Elevbedrift er et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.

Elevene utvikler sine elevbedrifter med utgangspunkt i egne interesser og får erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene får gjennom arbeidet erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Rådgivere i Ungt Entreprenørskap står klar med å bistå skoler og lærere i arbeidet med Elevbedrift. Vi kommer til din skole om skolen ønsker å starte med Elevbedrift.

EB prosess 2021

Forankring i læreplanverket

Elevbedrift er forankret i det nye læreplanverket, fagfornyelsen, og blir alltid koblet opp mot kjerneverdier, tverrfaglige tema og kompetansemålene i ett eller flere fag. Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er spesielt aktuelt og er ofte et tema som engasjerer elevene, skolen og samfunnet.I Elevbedrift blir elevene utfordret gjennom å måtte ta initiativ, jobbe kreativit og samarbeide internt i elevbedriften, med kunder og med lokalt næringsliv. Dette er viktige kompetanser for framtiden som er etterspurt fra arbeids- og næringsliv.

Organisering

Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang.

  • Tverrfaglig organisering
  • Valgfag
  • Arbeidslivsfag
  • Tilpassa opplæring
  • Temabasert knyttet til fag. F.eks naturfag, mat og helse, engelsk, norsk osv.

Ofte knyttes arbeidet i Elevbedrift opp mot tema, f.eks bærekraftig utvikling, sosialt entreprenørskap, sunn mat eller opp mot ressurser i lokalsamfunnet.

Påmelding: Elevbedrift tverrfaglig

Påmelding: Elevbedrift i Arbeidslivsfag

Påmelding: Elevbedrift i valgfag

Påmelding: Lærerseminar Elevbedrift 5.oktober


F Ns baerekraftsmal

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping.

Microsoft Teams image 5

Innovasjonscamp - Bærekraftige lokalsamfunn

For 8. trinn i Trøndelag.

Elevene får gjennom dette innovasjonscamp bli bedre kjent med sitt lokalsamfunn, se på muligheter og til slutt komme med nye løsninger for et bedre og mer bærekraftig lokalsamfunn. Elevene skal ikke lage mangellister, men tenke hva de kan bidra med selv.I samråd med veiledere fra politikk, kommune, næring- og foreningsliv kan elevene skal varig endring i sitt lokalsamfunn. Innbyggerinnvolvering, entreprenørskap og bærekraft på sitt beste. 2-4 dager til gjennomføring

Påmelding - Trondheim kommune

Påmelding - Trøndelag

Blå innovasjonscamp for 10. trinn – mandag 1.nov, uke 44

Bli med på en havbruksorientert innovasjonscamp med fokus på den blå næringen hvor Guri Kunna VGS bidrar med informasjon om utdanningen og hverdagen på skolen. Elevene løser reelle problemer som eksisterer i den blå næringen i dag og får samtidig oppleve øyriket fra sin beste side. I fjor ble campen en koronavennlig og digital gjennomføring med nesten 400 elever fra hele Trøndelag. Vinnergruppa fikk en dag med omvisning på anlegg og sightseeing med RIB. I tillegg vanket det gode premier til pallplasseringene i de forskjellige problemstillingene. Året før var 65 elever samlet på Frøya for en hel dag fullspekket med omvisning og aktiviteter.

Begge alternativer har vært stor suksess, og dermed vil årets camp bli en hybrid av begge metoder. Mer informasjon og detaljert agenda for begge alternativer kommer ved påmelding. Ettersom vi har plass til å ha med kun 65 elever for fysisk camp, vil dette alternativet være førstemann til mølla og vi oppfordrer til å melde på elever som har egeninteresse og ser dette som et mulig utdanningsløp.

Det legges også opp til et lærerwebinar for de som skal gjennomføre i klasserommet. Dette blir torsdag 7.okt kl 14.30. Se mer info i påmeldingsskjemaet.

Gir du dine elever sjansen til innblikk i ei blå fremtid? Meld dere på her: Påmelding Blå IC


Vi gleder oss til å ta med ungdommen inn i en innholdsrik og lærerik dag hvor skaperlyst, mestring og entreprenørskap står høyt i førersetet. Bli med dere også!


Økonomi og karrierevalg

Okonomi og karrierevalg mobil

I to skoletimer får klassen besøk fra en av våre studentrepresentanter fra Sparebanken 1 SMN som gjennomfører opplegget. Utdanning, yrkesvalg og personlig økonomi er temaene som tas opp. Det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" kan fint knyttes opp mot dette undervisningsopplegget. Kunnskap om personlig økonomi er noe elevene etterspør i stor grad. Her vil man bl.a. lære om hvordan man kan unngå fellene med høyt forbruk og kredittkort og i stedet få en god start på voksenlivet.

PÅMELDING ØKONOMI OG KARRIEREVALG


Jobbskyggingsmateriell

Med jobbskygging, finner du oppgaver som passer godt som et supplement i faget utdanningsvalg. Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid. Det er laget egne øvelser og aktiviteter for hvert trinn på ungdomsskolen som gradvis gjør elevene mer bevisst på valg de gjør etter 10.trinn.

8. trinn: Materiellet er tilpasset jobbskygging av en de kjenner, som de følger en arbeidsdag.

9. trinn  Materiellet er tilpasset den tradisjonelle « arbeidsuka», der elevene forhåpentligvis finner et yrke de er interessert i. Nå følger de en arbeidstager gjennom flere arbeidsdager.

10. trinn: Her er det oppgaver knyttet til forberedelser og etterarbeid opp mot yrkesmesser og hospitering på videregående skole.

PÅMELDING OG TILGANG TIL MATERIELL