Trøndelag: Bankkonto til Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift skoleåret 2021/22

Bankkonto flowchart trondelag

Har du elevbedrift, ungdomsbedrift, eller studentbedrift og ønsker å opprette bankkonto? Her får du oversikten over hvilke tilbud Ungt Entreprenørskap Trøndelag har for din bedrift.


Elevbedrift

Elevbedrifter har mulighet til å få bankkonto og VIPPS-bruker ved å ta kontakt med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Elevbedrifter skal ikke kontakte banken for å opprette konto.


Som oftest er det ansvarlig lærer som står som ansvarlig for kontoen, men det er også mulig å legge til elevbedriftselever med tilgang til kontoen dersom de er over 15 år og har BankID. I ordningen får elevbedriften eller klassen en egen bankkonto samt et eget VIPPS-nummer (hvis ønskelig). Det følger ikke med bankkort ved konto.


Legg også merke til at VIPPS bedrift ikke lar personer under 15 år betale inn til VIPPS-kontoen. VIPPS vil ta et gebyr pr transaksjon, pr 01.08.21 er gebyret 1,75% på vippsing med valgfritt beløp. Se prisene her https://www.vipps.no/alle-priser/bedrift/


Når klassen har gått ut, ny lærer overtar eller at elevbedriftsprosjekt avsluttes, er det viktig at UE varsles slik at konto avsluttes eller endres de nytt navn på konto med riktig år og riktig ansvarlig lærer meldes inn til UE.


For å opprette konto tar dere kontakt med Dea Klinkby dea.klinkby@ue.no.

Ungdomsbedrift og studentbedrifter

Bankkonto

Ungt Entreprenørskap Trøndelag samarbeider med SpareBank 1 SMN. Via SMN kan ungdoms- og studentbedrifter opprette driftskonto og etablere nettbank bedrift med gunstige betingelser.


Dere registrerer kontoen direkte via Sparebank1 SMNs sider for ungdoms- og studentbedrift HER. Her kan dere også lese mer om ordningen.


Ungt Entreprenørskap Trøndelag er ikke involvert i opprettelsen av kontoer, så om dere har noen spørsmål må dere ta kontakt med Sparebank1 SMN.


Dere kan også velge en annen bank. Det vil da være opp til den enkelte bank hvilke betingelser som gjelder for dere som ungdomsbedrift.

Vipps for ungdoms- og studentbedrifter

Dersom ungdoms- eller studentbedriften ønsker å tilby Vipps som betalingsmetode for kunder, oppretter dere dette selv gjennom å registrere dere her: Vipps Bedrift. Les mer om Vipps på nettsidene www.vipps.no.


Når dere bestiller Vipps er det viktig at dere har organisasjonsnummer og kontonummer klart. Det kan ta noen dager å få alt på plass, så det er lurt å være ute i god tid før dere skal tilby Vipps som betalingsmåte for kundene deres. Ungt Entreprenørskap Trøndelag er ikke involvert i denne prosessen, all kommunikasjon rundt opprettelse tas med Vipps.

Noen tips:

  • Det bør gå minst en uke etter at dere har fått bankkonto til dere søker om Vipps. Hvis dere søker for tidlig vil ikke Vipps ha fått beskjed om at dere har fått konto og dere vil få en feilmelding når dere prøver å gå videre i søknadsprosessen. Feilmeldingen lyder omtrent slik «det ser ikke ut til at dere er oppført som eier av denne bankkonto». Dersom dette skjer, vent noen dager og søk på nytt.
  • Søknaden må tilslutt signeres av daglig leder eller styreleder i bedriften. Dette må være den samme som står oppført som daglig leder eller styreleder i Brønnøysundregistrene.
  • Om dere blir spurt om det er andre eiere av bedriften svarer dere nei på dette og går videre.