SMART-Hjemmeskole: Undervisningsopplegg for 6.-7.trinn

Da skolene og samfunnet for øvrig stengte ned 12 mars, ble vi i Ungt Entreprenørskap Trøndelag tvunget til å tenke nytt og innovativt. En løsning var å legge til rette for digital gjennomføring av flere av våre program. Et av programmene ble til SMART-Hjemmeskole som nå rulles ut i våre samarbeidskommuner i Trøndelag.

SMART hjemmeskole plakat 2

SMART-Hjemmeskole baserer seg på at elevene skal lete etter hverdagsproblemer i hjemmet og lokalsamfunnet, og finne innovative og smarte løsninger på dem. Gangen er at elevene først jobber individuelt, deretter i grupper på 4-5 i digitale møterom, som sammen finner en løsning på et hverdagsproblem. Løsningen leverer elevene inn som en videopresentasjon.

Ønsker du å gjennomføre SMART-Hjemmeskole på din skole? For mer informasjon og påmelding: https://ue2.wufoo.com/forms/k3sh35r0gq9lh3

SMART-hjemmeskole på Stavset Barneskole

På Stavset barneskole i Trondheim har elever ved 6. og 7.trinn jobbet med SMART-Hjemmeskole. Her har elevene funnet gode løsninger på mange hverdagsproblemer. En gruppe har utviklet en støvsuger som skiller mellom støv og smykker, en annen gruppe har laget løsninger for folk som har lett for å miste eller rote bort tingene sine.

Se mer av løsningene i filmene nedenfor.

"Jeg synes SMART-Hjemmeskole har vært en fantastisk måte for elevene å utfolde seg i spennende aktivitet i samarbeid med andre medelever. Elevene har fått brukt sine utforskende egenskaper i tillegg til å måtte bruke sin digitale kompetanse. Ved å både kunne arbeide, men i tillegg gjøre noen oppgaver individuelt, har elevene fått en smakebit på hvordan jobblivet kan bli i fremtiden. Dette er et opplegg vi har fått bekreftet fra samtaler med foreldre at har vært utrolig givende for alle elever. Smart-Hjemmeskole treffer de fleste elevene, samtidig som alle føler et eierskap til gruppens besvarelse. Arbeidet har også vært enkelt for oss lærere å følge opp, oppgavene for hver dag er enkelt å beskrive for elevene, samt at man kan fordele grupper man følger opp og delta i diskusjoner med elevene og veilede de videre. Jeg anbefaler SMART-Hjemmeskole for alle trinn på mellomtrinnet og ungdomsskolen, et flott opplegg som gir engasjerte elever"
Lars Erling Killingberg, kontaktlærer på 6.trinn Stavset skole