Seminar for Elevbedriftslærere må vi ha mer av!

Orkland lærerseminar
Ideprosess laerere Orkland
UETG
Bjørg Elin, MOT

Mange lærere ønsker seg kurs, men reiseveien kan være lang i store Trøndelag. Dermed valgte Ungt Entreprenørskap Trøndelag å holde heldagskurs for elevbedriftslærere i 3 regioner nå i høst, og tilbakemeldingene tilsier at dette ble en suksess som vi bør utvide til et enda større tilbud i årene som kommer.

"Takk for at dere kom! Blir dette en tradisjon?"
Engasjert lærer etter han selv har fått testet seg gjennom både erfaringsdeling, idefase og pitch sammen med 16 andre lærere i samme region.

Vertskap orkland

Linda Svanholm, Anita Storm og Aasmund Lie var vertskap for seminaret i Orkland kommune. I kommunen skal alle elever på skolenes 9.trinn starte egne elevbedrifter og i den forbindelse var naturlig nok tverrfaglighet, og kommunens eget satsingsområde Utenforskap, hovedtema på samlingen.

I tillegg kunne vi fortelle at Meldal barne- og ungdomsskole blir pilotskole for en ny modul i elevbedrift. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom MOT og Ungt Entreprenørskap med Gjensidige som hovedsamarbeidsparter. Den nye modulen har fokus på sosialt entreprenørskap, HMS, livsmestring, personlig økonomi og samarbeid, og slippes til alle skoler høsten 2023.

Fosen

Fosenregionen, med utviklingsleder Gørild Stjern i spissen, har sett behovet for et eget nettverk for lærere i Arbeidslivsfag og ønsket samtidig å inspirere lærerne med Elevbedrift som metode i faget. Med oss på laget var Ann Christin Holtet, rådgiver i UE Viken og forfatter av boka PILA, som hadde et inspirerende innlegg om mulighetsrommet i faget og veien fra ide til evaluering og ferdig produkt.

World cafe trondheim

Seminaret i Trondheim var åpent for alle valgfags- og arbeidslivsfaglærere i Trondheimsregionen.

"Man kan føle seg litt alene som eneste lærer på skolen med faget, så erfaringsdelingen og nettverksbygging var gull verd for meg".

Tilbakemeldingen tar vi i Ungt Entreprenørskap med oss i videre planlegging og oppfølging og skal nå se på muligheter for flere fysiske og eller digitale møter i løpet av skoleåret.