Pitcheslaget 2022 - alternativ til Trondheim Expo

Pitcheslaget 2022 – digital pitch og veiledning for Trøndelag sør

En mulighet for tilbakemelding og pengepremie for din ungdomsbedrift!

7. februar 2022 – på Teams, veiledning mellom 09.00 - 12.00, pitchekonkurranse 13.00 - 14.00.

Pitcheslaget er et digitalt alternativ til de fysiske øvingsmessene, og er lagt opp for at ungdomsbedriftene skal få tilbakemelding før Fylkesmesterskapet. Selve pitcheslaget vil foregå i tre deler: en videopitch, en syretestrunde, og en live, digital pitchefinale.

For å delta må dere levere inn en videopitch på maks 2 minutter. Det er maksimalt plass til 40 ungdomsbedrifter i Pitcheslaget, førstemann til mølla.

Påmeldingfrist tirsdag 1. februar.

Dere får tidspunkt for veiledning på mail 2. februar. Dere har totalt 15 minutter veiledning mellom 09.00 og 12.00


Pitcheslaget vil foregå på følgende måte:

1. Innlevering av videopitch, 2 minutter. Innleveringsfrist 1. februar.

Videopitchene blir lagt på UEs nettsider. Her får dere første innblikk i noen av ungdomsbedriftene dere kan konkurrere mot på Fylkesmesterskapet.

2. Syretestrunde. 7. februar. Live digitalt.

Dere vil møte og pitche foran et digitalt panel. Panelet vil gi verdifull tilbakemelding på pitch, forretningside og strategi.

Dere får tidspunkt for veiledning på mail 2. februar. Dere har totalt 15 minutter veiledning mellom 09.00 og 12.00

3. Livepitchkonkurranse, 7. februar.

To UB-er som utmerker seg positivt i hvert panel, vil gå videre til en live, digital pitchefinale. Pitchefinalen vil være åpen for publikum, og det vil kåres en 1., 2. og 3.-plass av en jury.

1.-plassen vil ta hjem 6000 kroner og en veiledningstime for sin bedrift, og 2. plass vil vinne 3000 kroner, samt veiledning. 3. plass vinner 1000 kroner.