Pitcheslaget 2022

Pitcheslaget er et digitalt alternativ til de fysiske øvingsmessene, og er lagt opp for at ungdomsbedriftene skal få tilbakemelding før Fylkesmesterskapet. Selve pitcheslaget vil foregå i tre deler: en videopitch, en syretestrunde, og en live, digital pitchefinale. Pitcheslaget 2022 går av stabelen mandag 7. februar.


Alle ungdomsbedriftene som deltar har levert inn en videopitch i forkant. Alle disse kan dere se her.

Pitcheslaget er en mulighet til å øve seg og få tilbakemelding på sin ungdomsbedrift og sin ide, og gir erfaring før Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2022.

To UB-er som utmerker seg positivt i hvert panel, vil gå videre til en live, digital pitchefinale. Pitchefinalen vil være åpen for publikum, og det vil kåres en 1., 2. og 3.-plass av en jury.

1.-plassen vil ta hjem 6000 kroner og en veiledningstime for sin bedrift, og 2. plass vil vinne 3000 kroner, samt veiledning. 3. plass vinner 1000 kroner, og veiledning.


Her kan dere se pitchefinalen klokken 13.00