Lærerkurs høsten 2021

Lærerkurs

Gjennom dette skoleåret skal vi i Ungt Entreprenørskap Trøndelag gjennomføre flere lærerkurs. Gjennom å delta på disse får du praktiske verktøy for å jobbe med entreprenørskap, innovasjon og bærekraft i din undervisning. Alle våre digitale kurs kan sendes som opptak til lærere på forespørsel.

September

SMART-Hverdagsproblemer (5 -7.trinn) 7.september 14:00. Digitalt

SMART er en undervisningsmetode som lar elevene jobbe kreativt og innovativt med hverdagsproblemer. I flere trinn skal elevene kartlegge ulike utfordringer i eget lokalmiljø, velge seg en utfordring de vil konsentrere seg om og utvikle ulike løsninger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. Elevene er selv aktive i å definere problemer og problemstillinger for å skape løsninger som er nyttige for dem selv og andre mennesker.

Link til kurs


SMART-Remidt (4.trinn) 15.september 14.15 - 15.15 (Digitalt)

Ungt Entreprenørskap Trøndelag og ReMidt IKS har gått sammen for å utvikle et tilbud til 4.trinns elever hvor vi har kombinert ReMidt sin kunnskap om miljø og kildesortering med Ungt Entreprenørskaps metode SMART. Den entreprenørielle metoden oppfordrer til praktisk og tverrfaglig læring hvor bærekraftig utvikling er i fokus. Vi ønsker å inspirere lysten til å oppdage, og tenke fritt og kreativt.

Link til kursOktober

Elevbedriftslærerseminar 5.oktober 08:30 - 15:00. Bøker & Bylab, Trondheim

Tirsdag 5.oktober fra 08:30 - 15:00 arrangerer Ungt Entreprenørskap lærerseminar for erfarne og nye elevbedriftslærere i Trøndelag. Her vil vi gå igjennom nytt materiell tilpasset ny læreplan.

Link til Påmelding

Blå Finale

Det legges også opp til et lærerwebinar for de som skal gjennomføre i klasserommet. Dette blir torsdag 7.okt kl 14.30. Se mer info i påmeldingsskjemaet.

Gir du dine elever sjansen til innblikk i ei blå fremtid?

Meld dere på her: Påmelding Blå IC

Vårt Lokalsamfunn (5.trinn) 26. oktober 14:00 (Digitalt)

Hvorfor betaler vi egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Dette er temaer som kan være ganske vanskelige – og kanskje litt kjedelige? Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. Vårt lokalsamfunn utføres av en lærer og en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv. Programmet er rettet mot 5. trinn og består av fire arbeidsøkter. Programmet er tilgjengelig på samisk.

Link til Påmelding