Konkurranse for ungdoms- og studentbedrifter i Trøndelag

Illustrasjon og logo for Trønderkassa

Trøndelag Fylkeskommune inviterer alle ungdoms- og studentbedrifter i Trøndelag til å levere tilbud og konsept på markedsføring av Trønderkassa.

Ungdommens Fylkesutvalg har satt av 30 000 kr til å markedsføre ordningen i fylket, og trenger en ekstern part som kan utvikle og utføre et arbeid på området. Aktiviteten skal gjennomføres i løpet første halvdel av 2020.

"Alle ungdoms- og studentbedrifter i fylket inviteres til å levere tilbud og konsept på markedsføring av Trønderkassa innenfor økonomisk ramme på 30 000 kr. Konseptet skal gjennomføres i løpet første halvdel av 2020. Frist for innlevering av tilbud er 20. januar 2020."

Trøndelag fylkeskommune ønsker derfor å innhente tilbud fra ungdoms-, og studentbedrifter i fylket for å utvikle en markedsføring for ordningen.

Trøndelag Fylkeskommune sitt ungdomsfond «Trønderkassa» er ungdommenes egen tilskuddsordning i fylket.

Målet med ordningen er at ungdommer skal kunne realisere sine egne prosjektideer, og gjennom dette trene på utvikling, planlegging, og gjennomføring av entreprenørielle ferdigheter.

Ungdommens Fylkesutvalg har ansvaret for å gjøre ordningen kjent for ungdommer i hele Trøndelag. For å lykkes med dette kreves et kontinuerlig markedsføringsarbeid på ungdommens premisser.


Vi håper at så mange som mulig melder seg på og leverer anbud. Konkurransen gir elevene verdifull erfaring med anbudsprosesser og markedsføringsarbeid for en offentlig kunde.

Dette regnes som en offentlig anskaffelse, og det Fylkeskommunen ønsker å kjøre en åpen innovativ anskaffelsesprosess for å beslutte hvem som får oppdraget.

I og med at konkurransen er organisert som et offentlig anbud, må vi i Ungt Entreprenørskap Trøndelag følge reglene som gjelder for offentlig anskaffelse. Dette vil si at alle spørsmål om konkurransen må stilles via anbudssiden. Dette er for å gjøre anbudsprosessen så rettferdig som mulig.

Om dere har noen praktiske spørsmål i forkant, vil vi kunne være behjelpelig, men vil henvise til anbudet og kontaktperson Eivin Brøndbo for alle andre henvendelser.