Ungt Entreprenørskap Trøndelags tilbud i Trondheimsskolen

Progresjon trondheim
UE Baerekraft

7.trinn La elevene komme opp med nye klimaløsninger for Trondheim

Trondheim kommune skal lage ny klimaplan for byen. Her ønsker de å få hjelp av elevene til å få nye og innovative ideer for å gjøre byen mer bærekraftig.

For å løse oppgaven skal de benytte seg av SMART-metoden. SMART er en kreativ undervisningsprosess i tre faser som lar elevene jobbe bærekraft og skaperglede. Gjennom prosessen tre faser skal elevene kartlegge ulike utfordringer i eget lokalmiljø, velge seg en utfordring de vil konsentrere seg om og utvikle ulike løsninger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. Elevene er selv aktive i å definere problemer og problemstillinger for å skape løsninger som er nyttige for dem selv og andre mennesker

  • Tre faser: Idéjakt, prototypebygging og presentasjon.
  • Tidsbruk: ca 2 - 4 skoledager
  • Rådgiver fra Ungt Entreprenørskap bistår arbeidet med opplæring av lærere, Kick-off
  • Kan brukes skolens arbeid med Grønt Flagg

Dette opplegget er et samarbeid med Miljøenheten, Grønn Barneby og Ungt Entreprenørskap


Vart lokalsamfunn

5.trinn: Vårt lokalsamfunn uke 48

Hvorfor betaler vi egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Dette er temaer som kan være ganske vanskelige – og kanskje litt kjedelige? Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten.

Tidsbruk og gjennomføring: 4 undervisningsøkter, gjennomføres av lærer og veileder fra politikk, næring aller arbeidsliv (økt nr 2).


SMART utsnitt idejakt

4.trinn: SMART-Avfall

SMART-Avfall er en undervisningsprosess i samarbeid med Grønn Barneby og TRV. Her legger vi opp til at besøket på Heggstadmoen kan være starten på en kreativ prosess knyttet til kildesortering og avfallshåndtering. Elevene får her mulighet til å komme opp med ideer og finne løsninger med nytte og verdi for andre og fremtiden. Til slutt skal elevene lage en prototype som de skal vise frem under presentasjonen. .


Tidsbruk og gjennomføring: Ca 4 dager. Inkluderer oppstart med rådgiver fra Ungt Entreprenørskap, besøk på gjenvinningsstasjon, og presentasjon.


UE Baerenett

1. -2.trinn: Våre familier

Hvorfor har man en jobb og hva man gjør for å få et yrke? Hva er en familie og hva gjør medlemmene i familien? Gjennom lek og meningsfylt læring får barna erfare at familiene må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som ”innkjøpere” og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener. Programmet passer både for de eldste barna i barnehagen og de yngste i grunnskolen.


Siri Ungt Entreprenorskap portrett 0008
Siri Korsnes
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Marte Aas3
Marte Aas
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag