Ungt Entreprenørskap Trøndelags tilbud i barneskole

Progresjonsmodeller
UE Baerekraft

6-7.trinn: SMART

SMART er en kreativ undervisningsprosess i tre faser hvor elevene får utfoldet sin skaperglede. Gjennom en prosessen i flere trinn skal elevene kartlegge ulike utfordringer i eget lokalmiljø, velge seg en utfordring de vil konsentrere seg om og utvikle ulike løsninger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. Elevene er selv aktive i å definere problemer og problemstillinger for å skape løsninger som er nyttige for dem selv og andre mennesker

  • Tre faser: Idéjakt, bygge prototype og presentasjon.
  • Tidsbruk: ca 2 - 4 skoledager
  • Rådgiver fra Ungt Entreprenørskap bistår arbeidet med opplæring av lærere, Kick-off og juryering.
  • En gruppe fra hvert trinn får delta på SMARTingen våren 2023.

Vart lokalsamfunn

5.trinn: Vårt lokalsamfunn uke 48

Hvorfor betaler vi egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Dette er temaer som kan være ganske vanskelige – og kanskje litt kjedelige? Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten.

Tidsbruk og gjennomføring: 4 undervisningsøkter, gjennomføres av lærer og veileder fra politikk, næring aller arbeidsliv (økt nr 2).


Remidt

4.trinn: SMART ReMidt-skolen

I kommunene: Frøya, Heim, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun

SMART ReMidt er et program som er satt sammen av UEs pedagogiske program SMART og ReMidt som samarbeidspartner. Gjennom besøk på gjenvinningsstasjonen og kreative prosesser skal elevene avdekke utfordringer knyttet til kildesortering og avfallshåndtering. De skal komme med ideer og finne løsninger med nytte og verdi for andre og fremtiden. Til slutt skal elevene lage en prototype som de skal vise frem under presentasjonen med publikum.


Tidsbruk og gjennomføring: Ca 4 dager. Inkluderer oppstart med rådgiver fra Ungt Entreprenørskap, besøk på gjenvinningsstasjon, og utstilling på skolen.


UE Baerenett

1. -2.trinn: Våre familier

Hvorfor har man en jobb og hva man gjør for å få et yrke? Hva er en familie og hva gjør medlemmene i familien? Gjennom lek og meningsfylt læring får barna erfare at familiene må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som ”innkjøpere” og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener. Programmet passer både for de eldste barna i barnehagen og de yngste i grunnskolen.


Siri Ungt Entreprenorskap portrett 0008
Siri Korsnes
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag