Elever ved Flatåsen skole gjør noe med det!

Flatasen 4

Hvordan skape gode fellesskap der vi bor, og hvordan kan Trondheim bli en mer bærekraftig by?

Dette er problemstillinger opp mot 2000 elever skal jobbe med i årets innovasjonscamper i Trondheimsskolen. Elevene skal ikke lage mangellister, men heller komme opp med helt nye ideer hvor de selv kan være bidragsytere i tråd med bærekraftsmål og vår egen oppvekststrategi SteinSaksPapir. Først ute var Flatåsen skole som i uke 7 gjennomførte innovasjonscamp.

Flatasen

Det viste seg tidlig i prosessen at Flatåsens ungdommer lengtet etter felles møteplasser hvor flere aldersgrupper kunne møtes og være aktiv. Ungdommen kjente nærmiljøet sitt godt og hadde på forhånd kartlagt hvilke tilgjengelig ressurser de hadde. Allerede etter kick off kunne de fortelle om områder på Flatåsen som sto uberørt og ikke ble brukt til noe, og lokaler som sto tomme. De ønsket seg muligheter for ungdom som ikke var med på en form for idrett hvor fellesområdet da kunne skape nye vennskap. I tillegg så de stort behov for å starte gamingloft og en danseskole basert på frivillighet for å hensynta bærekraftsmålet “Mindre ulikhet”

Flatasen 2

Ansatte fra Trondheim kommune fulgte prosessen tett og ga verdifull veiledning til elevene. En av gruppene fikk også mulighet til å presentere ideen sin for Ungdommens bystyre. Dette var en gruppe som ville utvikle et kommunalt grøntareale til aktivitetspark med blant annet bålplasser, Zip-line og tuftepark. Denne gruppa skal i mars presentere ideen sin for kommunalteknikk og andre aktører i kommune, kanskje kan elevene få gjennomført ideen sin?

Flatasen 3