Elever er med på å bestemme framtiden i Steinkjer kommune

Mandag 19. oktober arrangerte Ungt Entreprenørskap Trøndelag en innovasjonscamp i samarbeid med Steinkjer kommune. Elevråd fra skolene i kommunen ble invitert for å bidra med idéer til samfunnsutviklingen i Steinkjer.

Ordfører Anne Berit Lein åpnet innovasjonscampen og talte til ungdommen med viktigheten at de selv får være med på å bidra til utvikling av Steinkjersamfunnet.

Ordforer
"For meg er det viktig at vi virkelig lykkes i å samskape framtidas Steinkjer, og da er elevrådenes innspill svært viktig!"
Anne Berit Lein

Oppvekstsjef i Steinkjer kommune, Kenneth Arntzen forteller at også han er fornøyd med dagen.

"Det er veldig viktig at de unges stemme kommer fram og blir hørt – generelt og i arbeid med samfunnsplanen. Involvering fører til engasjement, noe vi så gode eksempel på under innovasjonscampen. Jeg tenker at elevrådsrepresentantene og elevene de representerer får et eierforhold til utviklingen av lokalsamfunnet, noe som vil være positivt for deres engasjement nå og i framtida.

Innovasjonscamp-prosessen har vært veldig bra slik jeg ser det. UE har samarbeidet godt med kommunen, og vi tenker dette var en hensiktsmessig måte å involvere UE på. UE er viktig for at de unge skal se sammenhengen mellom teori og praksis, samt hvilke muligheter som ligger i deres lokalsamfunn når det gjelder videre utdanning og arbeidsliv."


Elevene pitchet sine ideer til Steinkjersamfunnets utvikling. Blant annet denne elevgruppen som ønsket seg kulturbuss. En buss som skal frakte barn & ungdom i bygdene inn til sentrum når det foregår noe kulturelt!

Image00001
Image00008

Vi er imponerte over elevene som deltok og vi håper vi ser noen av de flotte ideene som kom frem!

Vi takker Steinkjer kommune og Steinkjer ungdomsråd for en flott dag, og veldig vellykket gjennomføring.

Kommunelogo bred farge med apen lys glad