Elevenes klimautfordring: Hva er de nye klimaløsningene for Trondheim?

Header TK

Trondheim kommune skal lage ny klimaplan for byen vår. Barn og unge er fremtiden og hvorfor skal ikke de få komme med sine løsninger for en mer klimavennlig by? Alle kommunens 7.trinnselever utfordres til å komme med sine kreative og innovative løsninger.

I prosessen skal elevene bruke SMART-metoden i prosessen. Her får elevene jobbet tverrfaglig og med skaperglede. Elevene skal lete etter lokale utfordringer, jobbe i grupper og finne løsninger som passer for Trondheim. Underveis i prosessen må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt.

Prosjektet gjennomføres i januar 2023. Alle lærere som skal gjennomføre dette prosjektet blir invitert på et webinar der vi går igjennom opplegget. Til gjennomføring bør det settes av 2-4 skoledager. Rådgiver fra Ungt Entreprenørskap starter opp prosjektet med en kick-off på alle skolene. Dette prosjektet kan være en del av skolens arbeid med grønt flagg.

Prosjektplan

Prosjektet er et samarbeid mellom Grønn Barneby, Klima- og miljøenheten og Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Påmelding: https://airtable.com/shrmFtlvtq7iNA3yA


Spørsmål?
Ola Rønning
ola.ronning@ue.no
97729343