Digital Blå Innovasjonscamp

Velkommen til Digital Blå Innovasjonscamp!

Tidsplan:

0900 - 09:15 Kick off. Elevene ønskes velkommen til digital camp av Ungt Entreprenørskap og Ordfører på Frøya. Slipp av problemstilling

11.00-13.00 - Veiledning i break out-rooms med problemstillere, rådgivere fra UE og mentorer fra Guri Kunna.

14.00 - Frist for innlevering. Husk at digital pitch skal lastes opp på YouTube, OG dere må levere inn løsningsforslaget ved å følge lenken under.

Klokka09

Oppstart


DAGENS PROBLEMSTILLINGER

Problemstillinger Blå IC

Under finner du presentasjoner av Guri Kunna VGS og Ungt Entreprenørskap som kan være kjekt å se i løpet av dagen:

Guri Kunna VGS

Ungt Entreprenørskap presenterer prosessen

11

Veiledning

Rom med problemstillere fra Salmar, Lerøy og Frøy: Her kan dere stille spørsmål og få veiledning for ideen deres.
Salmar: Rom 1 og 2
Lerøy: Rom 3 og 4
Frøy: Rom 5 og 6

Rom med mentorer fra Guri Kunna: Her kan dere stille spørsmål om hvordan det er å være elev på Guri Kunna VGS samt om livet som elev på Frøya.
Rom: 7 og 8

Rom med rådgivere fra Ungt Entreprenørskap: Her kan dere stille spørsmål om selve prosessen og hvordan dere skal arbeide.
Rom: 9 og 10

Klokkeslett