Barnetrinnet i Trøndelag 2021/2022

Ungt Entreprenørskap Trøndelags ressurser er tverrfaglige og praktisk, og fremmer kreativitet, motivasjon og læring.

Våre programmer

Progresjonstrapp

Våre familier (1-2. trinn)

Gjennomføres: Av lærer, når som helst i skoleåret.
Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.
Programmet består av 4 økter med en varighet på ca. En skoletime hver.

Materiellet er kostnadsfritt for alle kommuner som har avtale med UE Trøndelag.

Mer informasjon og påmelding

Vårt lokalsamfunn (5. trinn) Uke 45

Gjennomføres: av 1-2 eksterne veiledere fra politikk, skatteetaten, nærings- og arbeidsliv.
Inviter lokalsamfunnet inn i klasserommet og la en politiker undervise elevene. Vårt lokalsamfunn er et samarbeid mellom UE, skoler, skatteetaten og lokale politikere. Programmet består av fire økter med 45-60 minutter varighet per økt, som gjennomføres av lærere i samarbeid med veiledere. Programmet øker elevenes kjennskap til lokalsamfunnet sitt, yrker, lønn, skatt, velferdsstat og demokrati. Vårt lokalsamfunn er forankret i det nye læreplanverket og tilrettelegger for tverrfaglig læring innen livsmestring, demokrati, medborgerskap og bærekraftig utvikling

Mer informasjon og påmelding


SMART

SMART tre faser

SMART hverdagsproblemer (6.-7.trinn)

SMART er en undervisningsmetode som lar elevene jobbe kreativt og innovativt med hverdagsproblemer. I flere trinn skal elevene kartlegge ulike utfordringer i eget lokalmiljø, velge seg en utfordring de vil konsentrere seg om og utvikle ulike løsninger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. Elevene er selv aktive i å definere problemer og problemstillinger for å skape løsninger som er nyttige for dem selv og andre mennesker.

- Arbeidet består av tre faser: Idéjakt, prototypebygging og presentasjon.
- Tidsbruk: timer tilsvarende 2,5 skoledag, gjerne fordelt over flere dager.
- Skolen får alt de trenger av læremateriell, oppfølging og opplæring for å gjennomføre SMART.
- Rådgiver fra Ungt Entreprenørskap gjennomfører opplæring av lærere, og oppstarten i klasserommet. Deretter blir det et samarbeid mellom UE og lærer som får nødvendig materiell av oss. Vi finner sammen en aktuell tid for gjennomføring på den enkelte skole.
- En gruppe fra hvert trinn får delta på den digitale fylkesfinalen SMARTingen våren 2022.

Lærerkurs tirsdag 7.september 14:00

Påmelding og mer info

SMART ReMidt (4. trinn)

For elever og skoler i Orkland, Hitra, Frøya, Melhus, Midtre Gauldal, Rindal, Rennebu, Heim og Skaun
Malvik,

SMART ReMidt er et program som er satt sammen av UEs pedagogiske program SMART og ReMidt som samarbeidspartner. Gjennom besøk på gjenvinningsstasjonen og kreative prosesser skal elevene avdekke utfordringer knyttet til kildesortering og avfallshåndtering. De skal komme med ideer og finne løsninger med nytte og verdi for andre og fremtiden. Til slutt skal elevene lage en prototype som de skal vise frem under presentasjonen med publikum.

Suksessen med SMART ReMidt-finale vil fortsette, og vi gleder oss masse!

Påmelding


IMG 3895

SMART-Avfall (4. trinn)

For elever og skoler i Trondheim kommune. Ingen vet hvordan fremtidens kildesortering vil se ut. SMART Avfall er en temabasert SMART i samarbeid med Grønn barneby og TRV. Elevene skal finne løsninger på en problemstilling om miljø- og avfallsutfordringer i lokalsamfunnet. Programmet kjøres samtidig med besøk på TRV. Påmelding kommer igjennom Grønn Barneby/Trondheim Renholdsverk

SMART TRV

Ønsker dere kontakt med UE-rådgiver?

UE Trøndelags viktigste jobb er å bistå lærere som ønsker å jobbe med innovasjon og entreprenørskap i utdanningen. Våre rådgivere kommer gjerne på en kaffe, fellestid, teamtid eller andre passende tidspunkt for å informere om våre programmer.

Kontakt oss her

UE Grunnskole team 2020 JPG