Årets lærebedrift donerte 25 000 kroner til UET!

Bardshaug 4
Bardshaug 5
Bardshaug 2

På årets Thamskonferanse mottok Bårdshaug Herregård den prestisjefylte prisen "Årets lærebedrift 2022" for sin mangeårige innsats for lærlinger og lærekandidater i flere fag.


Med prisen fulgte også en gavesjekk på 25 000 kroner. Beløpet valgte de å donere til Ungt Entreprenørskap Trøndelag for arbeidet vi gjør i skolen. Vi samarbeider med Orkland kommune om et pilotprosjekt som har fokus på å hindre utenforskap i kommunen, og velger selvfølgelig å øremerke pengene tilbake til ungdom i området. Vi gleder oss stort til å bidra med skaperglede, samarbeid og en praktiskrettet tilnærming i skolehverdagen og vil også rette et stort og ydmykt takk til Bårdshaug for anerkjennelsen! TAKK!

"Vi er svært takknemlig for at vi har muligheten til å dele denne prisen med disse fantastiske menneskene bak Ungt Entreprenørskap!"
Magnus Muller Lysholm

Bårdshaug Herregård er opptatt av å skape et godt læringsmiljø og har stort fokus på faglig utvikling og kvalitet både for lærlinger og faglige ledere, og har fokus på å få ungdom til å fullføre sin videregående opplæring på en god og trygg måte. Ved å oppmuntre alle ufaglærte kolleger til å ta fagprøven, jobbe aktivt med videre- og etterutdanning, og via et aktivt samarbeid med lokale videregående skole, sørger Bårdshaug Herregård for å skape trygge rammer og å utvikle lærlingene sine til gode fagmennesker.


Gratulerer med vel fortjent pris!