Årets entreprenørskapslærer i Trøndelag: Rune Stuen

Bilde tatt av Jorunalist i Opdalingen

Årets entreprenørskapslærer i Trøndelag er Rune Stuen fra Rennebu skole. Han er dermed også Trøndelags kandidat til den nasjonale kåringen som vil skje senere i høst. Det var en glad og rørt lærer som ble overrasket i klasserommet torsdag denne uken.

En pådriver uten sidestykke

På Runes utdelte hedersbevis står følgende:

IMG 20201105 104311

Tildeles pris fordi han er en pådriver uten sidestykke, en rollemodell for brobygging, en person som ser verdien av helhetlig entreprenørskapsprogresjon, som ser mulighetene i fagfornyelsen, som brenner for skaperlyst og medborgerskap, som tør å ta elevene ut av læreboken og inn i relevante prosjekter som gir mening for ungdommen og som viser mulighetene i deres lokalsamfunn. Og som i flere år har vært en pådriver for Ung Skaperlyst messen hvor innovasjon og entreprenørskap har hatt stort fokus!

Utenfor skolen ventet en stolt ordfører Ola Øie, journalist Jan Inge Flaa fra Opdalingen og rektor Gard Staverløkk. Her fikk vi virkelig se helheten og opphavet til Runes mangeårige arbeid. I 2019 fikk endelig Rennebu kommune et medlemskap i Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Rune hadde drevet med entreprenørskap i utdanninga over 20 mange år, men ønsket seg mer drahjelp og tok kontakt med UE Trøndelag. Gjennom iherdig innsats fra Runes side ble det endelig undertegnet en avtale i –19 på scenen under Ung Skaperlyst, med ryggtavla til Ordfører Øie som bord. Denne avtalen er 90% Runes fortjeneste!

"Jeg er så mektig stolt nå! Dette viser at vårt strukturerte arbeid og mål med entreprenørskap i skolen, bærer frukter. Rune har drevet med entreprenørskap i lang tid og fortjener virkelig dette"
Ola Øie, ordfører i Rennebu

Brobygging og dugnadsånd

Vi sitter i ettertid og snakker om effekten av arbeidet Rune og kommunen i sin helhet har lagt ned. Det viser seg at nøkkelen til suksess blant annet har vært bygdas iboende dugnadsånd. Gleden av å kunne bidra er veldig stor i Rennebu og alle samarbeider som et samfunn når Rune og skolen trenger bistand i sitt arbeid.

Rune forteller at man må starte tidlig med entreprenørskap. For målet er at ungdommen blir personer som næringslivet har bruk for på sikt, da er det viktig å tørre å slippe de løs. Vi prøver å ha god dialog og samarbeid, og jeg oppfatter da også næringslivet i Rennebu som veldig flinke til å ta inn skoleungdom i utplassering.

"Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den!"
Rune Stuen/Roald Dahl

Rektor Gerd Staverløkk forteller at de liker at elevene blir utsatt for ting som gjør dem rustet til å ta egne aktive valg og at de får praktiske oppgaver som tester deres utholdenhet. Dette har Rune vært meget flink til i sine fag, og nå gleder de seg til å få enda mer fokus på innovasjon og verdiskaping, ikke bare i form av inntjening av penger, men også tjenester for andre. Hun er meget glad for å ha Rune som en del av sin stab.

Ungt Entreprenørskap og 9.trinn på Rennebu skole gleder seg stort til 9. november når 3 uker med tverrfaglig elevbedrift skal kickes i gang, og skaperlyst, engasjement og utforskning vil prege bygda på tvers. Til våren samles de på team igjen, for da skal hele årshjulet til skolen planlegges sammen med UE slik at alle fag blir en del av disse ukene, ikke i tillegg til.

Ungt Entreprenørskap Trøndelag gratulerer Rune! Du er en rollemodell for mange!

"E har løst te å si det, Rune, at når dem kontakta me og fortælt det herre hær, så vart e mållaus e å. Det e nåinn gong e fe en sånn tåre i aukroken når det e nåinn som ha gjort nå veldig stort. Å e må si d, at e vart ufattelig stolt!"
Ola Øie, ordfører Rennebu kommune

Virke som samarbeidspartner

Ungt Entreprenørskap har i over 20 år hatt et samarbeid med Virke om entreprenørskap i utdanning og viktigheten av å bygge bro mellom utdanningssystemet og arbeidslivet. Som en del av samarbeidet gjennomføres hvert år en nasjonal kåring av Årets Entreprenørskapslærer. Hvert fylke kårer sin kandidat, som blir nominert til den nasjonale kåringen. Den nasjonale vinneren vil bli presentert på Virkekonferansen senere i høst.