Årets Entreprenørskapslærer i Trøndelag 2021

Årets Entreprenørskapslærer i Trøndelag 2021

Årets entreprenørskapslærer i Trøndelag er Vida Bekken fra Frøya ungdomsskole. Hun er dermed også Trøndelags kandidat til den nasjonale kåringen som vil skje senere i høst. Det var en glad og rørt lærer som ble overrasket på lærerseminaret i Trondheim 5.oktober. Hvert år kåres det av Ungt Entreprenørskap Trøndelag, en lærer, skole eller kommune som har utmerket seg i forhold til sitt arbeid for å fremme entreprenørskap lokalt.


Vida byr på seg selv, og stiller alltid opp. Hennes gode samarbeidsevner og den fantastiske kombinasjonen av å være lærer, politiker og ildsjel, har gitt henne en viktig rolle som brobygger på tvers av kulturer og mellom skole og næringsliv. Dette har vært helt avgjørende for at Frøya ungdomsskole har lyktes så godt med dette arbeidet. Læring på ulike arenaer og med en praktisk tilnærming er noe Frøya trenger, sier rektor Margit Kristiansen Myrseth, som er full av lovord om læreren sin som har mottatt den gjeve utmerkelsen.

Vida Bekken laerer entreprenorskap 1

Fantastiske muligheter for lærere og elever

Vida har jobbet målrettet siden hun startet som lærer i det relativt nye faget, arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag er et praksisnært fag elevene får tilbud om, på lik linje som språkfag. Sammen med de unge stimulerer hun til kreativitet, styrking og bevisstgjøring av sterke sider, samt å finne elevenes potensiale og utviklingsområder. Vida får gjennom å legge til rette for elevbedrifter, elevene til å se at verdiskaping ikke bare er penger, og at det å gjøre noe for andre ofte gir større verdi både for en selv og for målgruppa.

Elevbedrift som pedagogisk verktøy og metode

Vida har lenge vært en pådriver for bruk av elevbedriftsmetoden i arbeidslivsfag på sin skole i Frøya kommune. Hun har laget gode planer for elevene, har tenkt progresjon og framdrift for de ulike trinnene, og har benyttet ressurser, tilbud og rådgivere fra UE til fulle. Det har nå heldigvis blitt opprettet et team rundt Vida, slik at også flere lærere på Frøya ungdomsskole skal få glede av arbeidet som allerede er gjort, bli inspirert og mulighet til å ta del i den videre utviklingen som skjer i nettopp arbeidslivsfag som er så viktig og har så stor popularitet på Frøya. Vida bidrar ikke bare til motivasjon og utvikling på egen skole og i egen kommune. Det at hun brenner slik for elevbedrift om metode, utfordrer oss og er flink til å gi konstruktive tilbakemeldinger, bringer både utvikling og motivasjon inn i samarbeidet og i den faglige utviklingen i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

"«Ungt Entreprenørskap og elevbedrift som metode, passer perfekt til arbeidslivsfag, De lærerne som synes dette faget er vanskelig, har ikke skjønt hvor enkelt og givende det blir når man åpner øynene, ser muligheter og samarbeider med Ungt Entreprenørskap! Jeg håper at denne nominasjonen kan bidra til at flere lærere og skoler åpner øynene for UE, metodikken og de fantastiske mulighetene som dette gir lærere og elever. Elevene trenger å jobbe praktisk og bli kjent med seg selv og arbeidslivet."
Vida Bekken

Brobyggerrollen

Vida bruker det lokale arbeids- og næringslivet aktivt for å gjøre elevenes arbeid relevant for deres fremtid og hun bidrar til at elevene får utvikle egne innovative ideer, heller enn å lage ferdige oppgaver. Elevene jobber seg gjennom ideprosessen ved å lete etter muligheter og behov i sitt nærmiljø, og flere av hennes elever har allerede lyktes med videreutvikling av deres løsninger som nå er å finne på markedet. På den måten har Vida og Frøya ungdomsskole allerede kommet langt i forhold til å drive en skole i tråd med mange av intensjonene i Fagfornyelsen som ble innført forrige skoleår, samt bygger mange av de egenskapene som framheves i 21.st Century skills og den nye Hurdalserklæringen som er viktige veivisere for norsk skole.

Tung teori gjort relevant og enkelt!

Vida legger opp til praktisk arbeid så vel som skriving, regning og digitale ferdigheter i arbeidslivsfag. Hun viser elevene at både det skriftlige, muntlige og praktiske arbeidet er relevant for deres fremtid og at ingenting er gjort forgjeves. Vidas elever har rett og slett grundig opplæring i hvordan bli sin egen sjef og gir elevene erfaring innen både HMS, roller i en bedrift, søknadsprosesser og forretningsplaner. Her blir rett og slett teori som kan føles tung og lite relevant, til noe elevene ser verdien av om de senere skal være robuste nok til å skape sin egen fremtid innen arbeidslivet.


Ordforer Froya

Ordfører gratulerer

Ordfører i Frøya kommune, Kristin Furunes Strømstad, sender også sine hjerteligste gratulasjoner på vegne av hele kommunen “Den jobben du gjør for Frøya ungdomsskole er så viktig for ungdommene våre! Det engasjementet du har for å legge til rette for at alle ungdommer skal få et godt utgangspunkt for å ta gode og riktige valg for resten av livet, setter vi umåtelig pris på! Vi er så glade for at du er her på Frøya, og at akkurat du er du! Gratulerer med en velfortjent pris, og lykke til videre med det viktige arbeidet! “

Gratulerer, Vida! Du er en motivator og en rollemodell for mange!