Konkurransekriterier til mesterskap

FMEB messestand

BÆREKRAFTSPRISEN

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på FNs bærekraftsmål om klima, miljø og bærekraftig forbruk. Dere som rett og slett er Grønn og Genial!

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut fra følgende punkter:

Beste gronne Entreprenor
 • Elevbedriften legger tydelig vekt på miljø og grønn bærekraft
 • Elevbedriften viser til en helhetlig tanke omkring bærekraftig forbruk
 • Elevbedriften har en helhetlig grønn profil fra produksjon til salg (råvarer, emballasje, avfallshåndtering og lignende)
 • Elevbedriften har fokus på miljøresultater og har fokus på økonomisk bærekraft (sirkulærøkonomi, gjenbruk)
 • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål og forklarer godt bakgrunnen for sine valg.
 • Elevbedriften viser til en målgruppe som ønsker å kjøpe/bruke/har behov for bedriftens løsning

HVEM KAN DELTA? Elevbedrifter som er påmeldt regionmesterskapet i både nordlige og sørlige del


BESTE SOSIALE ENTREPRENØR

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesielt stort fokus på sosial bærekraft som skaper verdi for andre. Dere som rett og slett "gjør noe med det!"

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut fra følgende punkter:

Beste sosiale entreprenor
 • Elevbedriften har bevisst tatt tak i et sosialt/samfunnsmessig problem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Elevbedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, klima eller miljø.
 • Bedriften jobber forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/eller samfunnsbyggende
 • Elevbedriften bidrar til å løse ett eller flere av FNs bærekraftsmål og forklarer godt bakgrunnen for sine valg.
 • Elevbedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ.
 • Elevbedriften viser til en målgruppe som ønsker å kjøpe/bruke/har behov for bedriftens løsning

HVEM KAN DELTA? Elevbedrifter som er påmeldt regionmesterskapet i sørlige del


BESTE #SPISMERAV

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på sunn og digg mat, kulturarv, tradisjoner og matglede.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut fra følgende punkter:

Spis mer av
 • Elevbedriften tilbyr et produkt eller en tjeneste som kan bidra til at flere velger å spise sunt og viser forståelse for kostholdsrådene.
 • Elevbedriften har fokusert på matglede (smak, trivsel, tilhørighet).
 • Elevbedriften har fokus på FNs bærekraftsmål og kan vise til ett eller flere av målene i sitt arbeid.
 • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet
 • Elevbedriften viser til en målgruppe som ønsker å kjøpe/bruke/har behov for bedriftens løsning

HVEM KAN DELTA? Elevbedrifter som er påmeldt regionmesterskapet i både nordlige og sørlige del


BESTE INNOVASJON

I denne konkurransen vil ideens grad av innovasjon vektlegges, ikke hvor langt dere har kommet i utviklingen av et reelt produkt/tjeneste.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut fra følgende punkter:

Beste innovasjon
 • Elevbedriften har en prototype eller en pilot av idé som er nytenkende enten lokalt eller nasjonalt.
 • Elevbedriftens ide er ny, satt i ny sammenheng eller er en videreutvikling av eksisterende idé
 • Elevbedriften forklarer godt forretningsmodellens nytteverdi.
 • Elevbedriften viser til en målgruppe som har behov for og ønsker å bruke/kjøpe ideen om den blir realisert.
 • Elevbedriften har tatt en grundig vurdering på hvem (bedrifter eller privatpersoner) som eventuelt kunne bidratt til å realisere løsningen.

HVEM KAN DELTA? Elevbedrifter som er påmeldt regionmesterskapet i både nordlige og sørlige del


BESTE PRODUKT (VARE ELLER TJENESTE)

I denne konkurransen kreves det at elevbedriften har et konkret produkt eller en tjeneste som dekker et tydelig behov i markedet. Konkurransen er for elevbedrifter som faktisk har produsert noe – ikke bare en idé.

Skjermbilde 2023 09 26 142742
 • Elevbedriften har et produkt eller en tjeneste som er gjennomarbeidet og kart for salg
 • Det er et tydelig behov i markedet for produktet
 • Elevbedriften viser til et tydelig behov i markedet og har en definert målgruppe
 • Produktet eller tjenesten har skapt verdier for elevbedriften, eller har et potensial for salg

HVEM KAN DELTA? Elevbedrifter som er påmeldt regionmesterskapet i både nordlige og sørlige del


BESTE STAND OG KUNDEOPPLEVELSE

Konkurransen for dere som legger sjela i en stand som er estetisk fin og som gir kundene en herlig kundeopplevelse!

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut fra følgende punkter:

Beste stand
 • Elevbedriftens stand har et estetisk pent design med gjennomførte valg av farger, lys, tekst og andre virkemidler
 • Elevbedriftens stand er lagd med hensyn på bærekraftig forbruk
 • Elevbedriften gir god informasjon på stand i form av en pitch, brosjyrer, bilder av prosess eller lignende
 • Elevbedriftens markedsføring og aktivitet på standen fører til mange kunder og god butikk
 • Elevbedriften skiller seg ut på en kreativ måte!
 • Elevbedriften skaper gode kundeopplevelser

HVEM KAN DELTA? Elevbedrifter som er påmeldt regionmesterskapet i både nordlige og sørlige del


BESTE ELEVBEDRIFT

Dette er konkurransen hvor juryen ser på den store helheten! Her er alle sammen som deltar påmeldt!

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut fra følgende punkter:

Skjermbilde 2023 02 02 120534
 • Elevbedriften har god kunnskap om sitt eget produkt/tjeneste og ønsket målgruppe
 • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte
 • Elevbedriften viser god kunnskap om det å drive elevbedrift og er bevisst på hva de har lært
 • Elevbedriften fremstår som et team og har en tydelig rollefordeling
 • Elevbedriften har gjort seg nytte av omgivelser og nettverk
 • Elevbedriften viser til et markedsbehov.
Siri Ungt Entreprenorskap portrett 0008
Siri Korsnes
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Marte Aas3
Marte Aas
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Eva Forbord1
Eva Forbord
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Oyvind
Øyvind Troset
Rådgiver grunnskole, nordlige del Trøndelag