1. Beste videopitch i samarbeid med Camerat AS


Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Er videopitchen original og skiller den seg ut?
  • Er det benyttet spesielle virkemidler eller støtteverktøy som fungerer godt?
  • Presenteres ungdomsbedriften på en god måte?
  • Presenteres ungdomsbedriftens vare/tjeneste på en god måte?
  • Juryen ser gjennom og vurderer innsendte videopitcher i forkant av FM. Juryen vil ikke legge vekt på teknisk kvalitet på bilde/lyd da det er store variasjoner i hva slags utstyr ungdomsbedriftene har hatt tilgjengelig.

OBS! Denne konkurransen er forhåndsvurdert, og det vil derfor ikke være intervju med kandidatene

Camerat logo mork

Spørsmål? Ta kontakt med en av oss!

Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag
Stine
Stine Myhre
Merkantilt ansvarlig og rådgiver