9. Bærekraftsprisen

Bærekraftprisen tildeles en ungdomsbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftutfordringer. Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • På hvilken måte løser varen eller tjenesten et bærekraftproblem?
 • Hvilket behov er det i markedet for varen/tjenesten?
 • Hvordan er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?
 • Hvordan forener bedriften lønnsomhet og bærekraft?
 • Hvor stor påvirkning tror dere ungdomsbedriften deres kan ha (eks. hvor mange personer og/eller hvilke næringer vil få nytte av varen/tjenesten)?
 • Hvilke av FNs bærekraftmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé?

Ungdomsbedriften må i forkant levere inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 1. Navnet på konkurransen: «Bærekraftprisen».
 2. Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 3. Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 4. Kort beskrivelse av forretningsideen.
 5. Informasjon om kriteriene over.
 6. Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører intervju med kandidatene på stand.


Spørsmål? Ta kontakt med en av oss!

Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag
Stine
Stine Myhre
Merkantilt ansvarlig og rådgiver