15. Beste ungdomsbedrift

Juryen har følgende treffpunkter hvor juryen blir kjent med ungdomsbedriften:

1) Skriftlig materiell: Ungdomsbedriften sender inn en delårsrapport i forkant av FM. Maks lengde er 10 A4-sider (inkl. forside og bakside). Delårsrapporten skal inneholde:
➡️ Forside med ungdomsbedriftens navn, skolens navn, navn på ansvarlig lærer, skoleår, navn på mentor og
mentors arbeidsplass.
➡️ Første side med en kort oppsummering.
➡️ Øvrige sider bør svare på kriteriene. Elevene skal beskrive hva de faktisk har gjort i løpet av UB-året, og
eventuelt hvilke planer de har fremover.
➡️ Resultatregnskap og balanserapport skal inngå i de 10 sidene.

2) Intervju: Intervjuet gjennomføres på mesterskapsdagen. Maks lengde er 10 minutter.

3) Samtale på utstilling:
Juryen besøker og har en samtale med ungdomsbedriften under utstillingen på FM.

Vurderingskriterier
Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering, og vurdere ungdomsbedriften på bakgrunn følgende:

 • På hvilken måte kan elevene vise at det er et behov og betalingsvillighet i markedet for
  ungdomsbedriftens vare/tjeneste?
 • Hvordan har varen/tjenesten kommet til praktisk bruk?
 • I hvilken grad klarer elevene å kommunisere hva som er innovativt/nyskapende ved deres bedrift, vare/tjeneste, forretningsmodell, produksjonsprosess/-metode, kommunikasjonsform, distribusjonsform, organisasjonsform eller marked?
 • På hvilken måte kan elevene vise at deres forretningsidé passer inn i FNs bærekraftsmål og er bærekraftig sammenlignet med andre bedrifter i samme marked?
 • Hvilke markedsføringsaktiviteter har elevene gjennomført for å nå ut til kundene, og hvorfor ble akkurat disse aktivitetene valgt (basert på kundeinnsikt)?
 • På hvilken måte har teamet den rette sammensetningen og erfaringen som kreves for å utvikle ungdomsbedriften og drive arbeidet fremover?
 • I hvilken grad har elevene samarbeidet med relevante aktører fra arbeids- og næringsliv, og har de klart å skape et nettverk som har hjulpet dem til å komme videre?
 • Hvordan vil ungdomsbedriften skape verdier - i en økonomisk, sosial eller miljømessig
  sammenheng?
 • På hvilken måte viser elevene at de har god oversikt over økonomien og god forståelse av regnskapet i ungdomsbedriften?
 • I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de
  har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?
 • I hvilken grad kan elevene reflektere over sitt eget læringsutbytte og hvilken kompetanse de
  har tilegnet seg ved å drive en ungdomsbedrift?

🏆 Norgesmesterskap i Ungdomsbedrift
Den ungdomsbedriften som kåres som Beste ungdomsbedrift 2023 på Fylkesmesterskapet skal
representere Trøndelag i Norgesmesterskapet 27.-28. april!Spørsmål? Ta kontakt med en av oss!

Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag
Stine
Stine Myhre
Merkantilt ansvarlig og rådgiver