Resultater fra Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Rogaland 2023

Beste Ungdomsbedrift

Jury: Marianne Bakke (SpareBank 1 SR-Bank), Solveig Tengesdal (Rogaland fylkeskommune), Geir Høiland (IKM), Ola Nestaas (Gassco), Anne Cathrin Østebø (Validé), Cecilie Melbye (Smedvig Eiendom)

1. plass og NM-deltaker: Fall-Off Rescue UB, Tryggheim vgs

Denne ungdomsbedriften har brukt eksisterende teknologi og satt sammen på en ny måte for å løse et problem. Teamet fremstår som koordinert, komplimentært og kompetent. I tillegg er juryen imponert over gjengens engasjement og gjennomføringsevne.

Selskapet er allerede lagt merke til lokalt og nasjonalt. Målgruppen er en stor internasjonal industri.

En enstemmig jury har latt seg imponere av en gjennomarbeidet forretningsplan, høyt verdiskapningspotensiale, innovasjonskraft og ikke minst innlevelse og formidling på stand.

Ungdomsbedriften vi har latt oss imponere av har utviklet en ansvarspakke som enkelt kan monteres på motorsykler. Ved en eventuell ulykke vil det automatisk bli sendt melding og GPS, koordinert til nødetatene.

2. plass: BBottle UB, Hetland vgs

Innovativ og praktisk løsning på en utfordring som mange opplever. Teamet fremstår som kompetent, engasjert og fremoverlent. Bedriften er flinke til å koble på industri, teste produktet og har allerede neste versjon av produktet klart. Godt eksempel på å kunne videreutvikle og bruke eksisterende produkt på helt nye måter. Det skal løftes, flyttes, trenes og drikke vann uten å skade rygg og fingrer.

3. plass: The Box UB, Karmsund vgs

Bedriften har et sterkt team som henvender seg til et voksende publikum. Produktene er produsert med lokale råmaterialer, og er rettet mot aktive unge og voksne som er opptatt av bærekraft og sunn livsstil.


Beste yrkesfaglige ungdomsbedrift

Jury: Anne Grete Edland (Rogaland fylkeskommune), Øyvind Ueland (Ofir), Aleksander Stokkebø (Stortinget (H)), Håkon Oma (Aarbakke) og Vilde Eikeskog (Veni).

1. plass og NM-deltaker: Fall-Off Rescue UB, Tryggheim vgs

Bedriften har stolthet, godt samspill i gruppen og idéen deres redder liv.

2. plass: The Box UB, Karmsund vgs

Bedriften har et ferdig produkt. Produktet er kreativt og med godt design.

3. plass: El-dusj UB, Tryggheim vgs

Bedriften er nytenkende og har et rimelig produkt som er etterspurt i markedet.


Innovasjonsprisen - i samarbeid med Gassco

Jury: Roe Tverrå (Gassco), Kristine Moe Sirnes (Innovation Lab) og Svein W Kristiansen (SMED).

1. plass og NM-deltaker: The Box UB, Karmsund vgs

De treffer på aktuelle mål som gjenbruk, sunn mat, bærekraft og sirkulærøkonomi. Bedriften viste sterkt engasjement. Innovativt å forlenge holdbarhet og konseptualisering.

2. plass: BBottle UB, Hetland vgs

Nytt produkt som fanger tidsånden. Smart løsning med flere funksjoner. Enkelt å masseprodusere. Lokal produksjon. Bedriften har kommet langt, og er modent for salg.

3. plass: Kakleriet UB, Karmsund

Lage ressurs av avfall, fra avfall til menneskemat. God til maks utnyttelse, mange produkt av samme ressurs. Skalerbart.


Bærekraftsprisen- i samarbeid med Haugaland kraft og Lyse

Jury: Geir Grannes (Lyse), Ingvild Haugen (Haugaland Kraft), Malgorzata Hauge (FN-Sambandet) og Rebecca Briedis (UiS).

1. plass og NM-deltaker: Kakleriet UB, Karmsund vgs

Vinnerne av bærekraftsprisen er modige og tøffe i møte med en av Norges største samfunnsproblemer og bærekraftsutfordringer. Produktene deres er smakfulle, gjennomarbeidede og markedsklare, og kan skape ringvirkninger også utenfor Rogaland. De har identifisert en mulighet til å utnytte en råvare til det fulle og med det begrense matsvinn. Juryen håper at denne prisen kan gi de oppmerksomhet og motivasjonen de trenger for å stå på videre i kampen mot regelverket innenfor deres område.

2. plass: Fall-Off Rescue UB, Tryggheim vgs

Bedriften har tatt tak i et konkret problem innen sosial bærekraft. De har utviklet et produkt som det er stort behov for og som har et stort potensiale til å gjøre en forskjell. Løsningen er universell og kan bidra til oppgradering og modernisering av eksisterende motorsykler.

3. plass: Calor UB, Karmsund vgs

Fremtidens energibehov kan ikke dekkes av kraftutbygging alene. Bedriften presenterer en idé med potensial til store energibesparelser. Ifølge bedriften finnes ikke løsningen på markedet i dag. Juryen håper idéen blir til virkelighet.


Beste reklamefilm

Jury: Svein-Erik Bergmann (SpareBank 1 SR-Bank), Håvard Hana (Videoassist) og Minnah Haniffa (UiS).

1. plass: Service Dogs UB, Sola VGS
Reklamefilmen har et godt manus, god filmkvalitet og er tekstet på en moderne måte. Kombinasjonen av kameravinkler, effekter og historiefortelling holder oppmerksomheten til seeren gjennom filmen. Filmen presenterer et tydelig problem, en løsning på problemet og en kjøpsutløsende payoff som avslutning.

2. plass: Lokkit UB, Hetland VGS
Reklamefilmen presenterer et problem vi alle kan kjenne oss igjen i og en smart løsning på problemet. Filmen er godt klippet og antallet visninger på TikTok viser at dette er noe som treffer målgruppen.

3. plass: Drikke Hylster UB, Haugaland VGS
Reklamefilmen får fram en spenning og bruker det visuelle som bærende elementer i fortellingen. Filmen viser en alvorlig problemstilling som er kjent for målgruppen og en løsning på problemet. Dramatiseringen i filmen er effektfull. Seerne skjønner at det er mye som står på spill som gjør budskapet sterkt.


Beste markedsføring

Jury: Alf Reime (Konar), Anna L. Skuland (SpareBank 1 SR-Bank) Andreas Melvær (Melvær&co) og Linn Marie Knarvik (Haugaland Kraft).

1. plass: Ocean Herbs UB, Vardafjell VGS
Årets vinner minner mer om en veletablert bedrift med store ambisjoner og en høyt utdannet stab enn en ungdomsbedrift. Vinneren har på profesjonelt vis gjennomført markedsundersøkelser, foretatt testing, tegnet opp markedsplaner, lagt strategier, gjennomført markedsaktiviteter og vist en enestående evne til å få media til å gi dem omtale. Årets vinner har ikke bare et bevisst forhold til det å skape gode merkevare ambassadører, de har fokus på bærekraftig markedsføring som gjenspeiler produkter på en ærlig og herlig måte. Det smaker rett og slett suksess av årets vinner.

2. plass: Lumiere UB, Vardafjell VGS
Årets andreplass går til en ungdomsbedrift som har klart å nå en målgruppe som langt ifra er sin egen. Gjennom smarte markedsaktiviteter på i en lang rekke sosiale medier har denne bedriften begeistret «den eldre garde» altså 40+, med kampanjer og pent produsert innhold. En vinner det lukter godt av.

3. plass: Step Up UB, Strand VGS
Tredjeplassen går til en ungdomsbedrift som aktivt bruker sitt produkt som et verktøy for god markedsføring. Ungdomsbedriften har brukt nettverksmarkedsføring, PR, Sosiale medier og plakater. Juryen legger merke til at ungdomsbedriften ikke bruker sosiale medier ukritisk, men til ulike formål og til og med i lukkede grupper for å skape trygghet og det vi kaller kundelim. Dette er en ungdomsbedrift som lett kan ta steget opp til å bli en bedrift i framtiden.


Beste forretningsmodell/ plan

Jury: Rudolf Hansen (Skape), Monica Hammervoll (BI Stavanger), Kristoffer Bjordal (Minuendo) og Solveig Hjelle (Lnett AS)

1. plass: BBottle UB, Hetland VGS
Bedriften skiller seg ut med den desidert mest solide forretningsplanen. Produktet har de utviklet selv med lokal hjelp og stadig testing med sin referansegruppe for å komme frem til en løsning på et problem. Problemet er klart definert og markedet kommer tydelig frem gjennom en grundig markedsanalyse tuftet på konkrete tall og undersøkelser. Alle avgjørelser virker for juryen å være grundig gjennomtenkt. Spesielt vil juryen berømme at bedriften også har klart fremhevet mulighetene for skalering og vurdert de eventuelle konsekvensene av å selge over 140 000 kr grensen som ville gjort bedriften MVA-pliktig.

2. plass: Beredt UB, Hetland VGS
Bedriften gir en tydelig og klar beskrivelse av deres forretningsidé. Produktet er svært tidsaktuelt, og juryen synes at bedriften har sett en unik mulighet i markedet til å ikke bare skape økonomisk vekst, men også bidra til sikre innbyggernes helse og sikkerhet i en turbulent tid. Juryen berømmer at bedriften klarer å presentere dens samfunnsnyttige bidrag som sitt hovedfokus, samtidig som det kommer tydelig frem at bedriften vil kunne være økonomisk bærekraftig og hvilke utviklingsmuligheter som finnes.

3. plass: Åppi UB, Dalane VGS

Bedriften leverer et produkt som representerer en sterk tilhørighet i lokalmiljøet det skal selges. Juryen ser at det er blitt lagt ned grundig arbeid i utarbeidelse av markedsplan og budsjett. I tillegg leverer bedriften en god gjennomførbar fremdriftsplan, der det satses i privat- og bedriftsmarkedet. Det er allerede inngått intensjonsavtaler og forhåndssalg. Bedriften setter søkelys på bærekraft med at de bruker lokale leverandører med godt fotfeste i regionen. Juryen har etter å ha lest forretningsplanen god tro på planene som legges frem.


Beste regnskap

Jury: Anette B. Wolff (Regnskapshuset), Erlend Sæbø (SpareBank 1 SR-Bank) og Jan Kenneth Lund (Fiken).

1. plass: Åppi UB, Dalane VGS
Ungdomsbedriften imponerte juryen med sin regnskapsføring, som viser høy grad av kompetanse innenfor rutiner, regnskapsforståelse og risikominimering. De viser god evne til å holde oversikt over inntekter og utgifter, samt balansere regnskapet på en nøyaktig og pålitelig måte. Dette viser ikke bare deres fokus på økonomisk ansvarlighet, men også deres evne til å bruke ressurser effektivt. I tillegg ble juryen imponert over den høye kvaliteten på intervjuet som ble avholdt med ungdomsbedriften. De besvarte spørsmålene med en overbevisende og tydelig forståelse for bedriftens regnskapsføring og økonomi.

2. plass: Alfa UB, Tryggheim VGS
Ungdomsbedriften har demonstrert en imponerende teoretisk forståelse for regnskapsføring, og juryen er imponert over deres innsats for å utvikle sine ferdigheter og kunnskaper i dette feltet. Deres evne til å anvende sin teoretiske kunnskap på en effektiv måte i praksis, og deres kontinuerlige forbedringer i regnskapsføringen, er imponerende. Selv om de ikke vant førsteprisen, er andre plass en sterk anerkjennelse av deres evne til å lære og vokse som bedrift. Juryen ønsker de lykke til videre og ser frem til å se deres fremtidige suksess.

3. plass: Comfy UB, Dalane VGS
Ungdomsbedriften viser en god forståelse for regnskapsføring, og gjorde det svært godt i intervjuet med juryen, hvor de besvarte spørsmålene på en engasjerende og kunnskapsrik måte. Selv om de ikke nådde opp til første- eller andre plass, er tredje plass en anerkjennelse av deres dedikasjon og innsats for å utvikle sine ferdigheter og kunnskaper i regnskapsføring. Juryen ønsker å gi dem ros for deres harde arbeid og engasjement.


Størst verdiskapingspotensial

Jury: Klaus Lie (Sopra Steria), Kristin T. Lund (Rogaland Fylkeskommune) og Pia Warland (Innovation Dock).

1. plass: BBottle UB, Hetland VGS
Bedriften har utviklet et ferdig produkt og har en tydelig forretningsplan. Produktet har blitt utviklet i samarbeid med lokale aktører ved bruk av gjenbruksmateriell. Målgruppen er identifisert og de løser et tydelig problem. De har også et brennende engasjement for skadeforebygging hos markedsgruppen og et stort verdiskapningspotensial.

2. plass: Fall-Off Rescue UB, Tryggheim VGS
Bedriften har ved å ta i bruk smart teknologi utviklet et produkt som vil kunne gi økt trygghet for sine brukere. Produktet kan enkelt tas i bruk, og bedriften har fått tilbakemelding fra bransjen om at dette er et nyttig produkt, som også har en samfunnsmessig interesse. Juryen er sikre på at dette produktet har et verdiskapingspotensial, og at produktet vil kunne bidra til økt trygghet og sikkerhet i trafikken for de som kjører motorsykkel.

3. plass: Macks UB, Karmsund VGS
Bedriften ønsker å løse en problemstilling som de aller fleste av oss har vært borti og kan potensielt nå ut til en stor markedsgruppe. Bedriften har utarbeidet en prototype som danner et godt utgangspunkt for videre utvikling. Produktet er en bærbar lader til telefon eller andre enheter som ikke er avhengig av tilgang til stikkontakter, og som ikke trenger opplading før den medbringes. Laderen produserer strøm ved hjelp av en dynamo som høstes ved hjelp av eksempelvis vindkraft.


Beste IA-bedrift

Jury: Torunn K. Måleng (NAV nord), Eirik Hope (NAV nord), Marion Lende (NAV sør) og Erik Dikhnyck-Torsen (NAV sør).

Nord-fylket:

1. plass: The Box UB, Karmsund VGS
Prisen går til en ungdomsbedrift som produserer næringsrike og energigivende produkter. I oppstarten var det utfordringer de ansatte imellom. Flertallet i bedriften var sterkt konkurransefokusert og ville gjøre arbeidsoppgavene på sin måte. Dette gjorde samarbeid og kommunikasjon vanskelig og utfordret arbeidsmiljøet. De bestemte så å trene på kommunikasjon og påla hverandre strukturert dialog. Oppgavene ble fordelt etter kompetanse og interesser og dermed tilpasset den enkelte. Gjennom å veilede hverandre og gi positive og konstruktive tilbakemeldinger har de skapt et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, som gjør at det er gøy å gå på jobb og jobben blir gjort.

2. plass: DrikkeHylster UB, Haugaland VGS
Prisen går til en ungdomsbedrift som har et produkt som retter seg mot en spesiell målgruppe. Bedriften har fem ansatte som kjenner hverandre godt fra før. De har jobbet godt med arbeidsmiljø og fraværsarbeid. Alle blir kontaktet og fulgt opp ved fravær. Fokus i bedriften har vært produktutvikling og produksjon, gjennom at alle involveres og ansvarlig gjøres både i idéutvikling og arbeidsoppgaver. De ansatte oppfordres til å si sin mening og lytte til hverandres meninger. De legger stor vekt på kommunikasjon. Gjennom strukturert samarbeid fordeles oppgavene etter hva den enkelte kan, og hva de interesserer seg for. Sammen setter de realistiske mål for å sikre at de har progresjon i arbeidet og kjenner på mestring. Det gode arbeidsmiljøet har gjort at de trives på bedriften og får løst oppgavene sammen på en god måte.

Sør-fylket:

1. plass: Dockers UB, Tryggheim VGS
Førsteplassen går til en bedrift som har med seg alt det grunnleggende for å lykkes med bedrift. Det som gjør at de klatrer høyest på pallen er at de vektlegger at de er ulike, og har derfor gjort en ekstra innsats rundt det å bli kjent med og trygge på hverandre – som også legger grunnlaget for å kunne bruke hverandres styrker. De ser viktigheten av å skille mellom det å være venner og det å være profesjonelle i bedriften. De fremhever at det er viktig å ta være på hverandre. Skal man gi kritikk gjøres dette på tomannshånd, mens det å gi positive tilbakemeldinger gjerne gjøres i fellesskap.

2. plass: Bag in Bag UB, Hetland VGS
Andreplassen går til en bedrift som har hatt fokus på å få til et godt arbeidsmiljø og gode rutiner for at arbeidet i bedriften skal flyte best mulig. De formidler erfaringer rundt IA- arbeid i praksis, og deler ærlig rundt dette. De har fokus på at de er et felles lag, og har lav terskel for å hjelpe hverandre med ulike oppgaver. Denne bedriften har også kommet frem til noen verdier de ønsker skal preget arbeidet sammen: Respekt, høflighet og åpenhet.


Beste digitale kundeopplevelse

Jury: Sjur G. Sørsgård (Boitano), Knut Hære (Okse) og Sissel Nøkling (Cegal).

1. plass: Multi UB, Vardafjell VGS
Årets vinner presenterer en fin, ryddig og oversiktlig nettside. Innholdet og bildebruken gir et positivt og vennlig inntrykk, og klarer kommunisere et genuint engasjement og godt humør. Vinneren har laget en veldig god reklamefilm, kort og presis, med kul musikk og bra lys, som gjør at man blir interessert i hva bedriften kan levere. Det er eksempler på flere flotte jobber som er gjort, selv om man kunne vært enda tydeligere på hvem man henvender seg til. Nettsiden er bygget på Wordpress, som er et godt teknisk valg for denne typen sider. Bedriften har også godt og relevant innhold på Facebook og Instagram, noe som bidrar til en totalt sett veldig god opplevelse.

2. plass: NIK UB, Dalane VGS
Ungdomsbedriften leverer god og relevant informasjon på sosiale mediekanaler som Facebook og Instagram. De har satt sammen en kul, lys og fin video, som kanskje burde hatt teksting, men som får pluss for musikken. Nettsiden kunne vært enda tydeligere på hva bedriften driver med, men veldig flotte produktbilder, et godt bestillingsskjema og gode kontaktmuligheter gjør at nettstedet skinner litt ekstra. Pluss for at dere har fokus på bærekraftig produkt. UBen gir oss en god kundeopplevelse og vi har lyst på produktet deres!

3. plass: Real Marketing UB, Gand VGS
Ungdomsbedriften har en tydelig profil og bedriftsnavn som kommuniserer godt til brukerne hva som overordnet leveres. Nettstedet er bygget på et sprekt teknologivalg, Netlify, og inneholder flotte profilbilder i samme tone, men kunne hatt mer innhold som gikk i dybden på bedriftens kompetanse og referanser fra tidligere arbeid. Pluss for at man har flere markedskanaler, selv om man kunne jobbet mer med innholdet i disse.


Beste sosiale entreprenør

Jury: Anja Hareim (Samfunnssentralen), Per Ivar Selvaag (Resani) og Håvard Slåttå (Tinkr).

1. plass: MANI UB, Strand vgs

Bedriften løser en tydelig sosial utfordring og har et skaleringspotensial. De viser gjennomføringsevne. Kombinasjonen med fysisk aktivitet, gode forbilder og gaming er spennende, og noe vi i juryen har stor tro på.

2. plass: Ung Ansatt UB, Bergeland vgs

Bedriften løser en klar utfordring som er høyt oppe i samfunnsdebatten. Juryen har stor tro på forretningsmodellen og skaleringspotensiale. Plattformen løser reelle utfordringer for ungdom som trenger arbeidserfaring og potensielle kunder.

3. plass: Step up UB, Strand vgs

Bedriften har skapt et unikt tilbud i sitt lokalsamfunn. Dette gir stor glede, sosiale ferdigheter og tilhørighet for unge danseglade. De har utviklet en modell der dansen blir tatt i bruk som et verktøy for å oppnå noe mer.


Jord-fjord-bord-prisen

Jury: Hanne Berentzen (Ostehuset) og Marius Drangsten Kjelsrud (Spiseriet)

1. plass: Kakleriet UB, Karmsund vgs

Innovativ, sirkulær bærekraftsprosess. God bruk av mentor og næringsliv. Gjennomtenkt fremdriftsplan. God tanke, mat, HMS og produksjonslinje.


Beste bærekraftige stand

Jury: Atle-Eyasu Alemie (FN-Sambandet), Kristin Kverneland (Stavanger kommune) og Anne Grethe Vasbø (Flyt Sola).

1. plass: Kakleriet UB, Karmsund vgs

Standen har en klar stoppeffekt og er tydelig på hvilket produkt de selger. Bedriften utnyttet høyden, avstemt material og fargevalg. Fin visuell utforming. Logoen skiller seg godt ut. En vinner med glimt i øyet!

2. plass: Rekved UB, Dalane VGS

En tydelig og ryddig stand med god stoppeffekt. Formidler et budskap med få elementer.

3. plass: Beredt UB, Hetland vgs

En stand med god synlighet og som er bygd opp av produktene de selger.


Beste samarbeid med næringslivet

Jury: Heidi Skifjell (Rogaland Fylkeskommune), Nils Henrik Stokke (Innovation Dock), Grethe Andersen (Stavanger kommune), Tora Eide (Haugaland Vekst) og Andreas Kydland (DSD).

1. plass: Kakleriet UB, Karmsund vgs

Denne bedriften har hatt en mentor med riktig fagkompetanse og tilknyttet seg samarbeidspartnere for leveranser av råstoff for å bidra til å løse et samfunnsproblem knyttet til matsvinn. Å få tilgang til råvaren har krevd både standhaftig innsats mot en rekke produsenter, samt tett dialog med offentlige myndigheter. Juryen hadde få høner å plukke med vinneren som er Kakleriet.

2. plass: Beredt UB, Hetland vgs

Bedriften forstår viktigheten av nettverk og gode samarbeidspartnere, og viser god bredde i partnere.

3. plass: Ocean Herbs UB, Haugaland vgs

Bedriften har internasjonalt samarbeid og har god bredde blant samarbeidspartnere.


Beste tjeneste

Jury: Lene S. Bøe (SpareBank 1 SR-Bank), Ola Helland (Lærdal) og Kjetil Pettersen (Opplæringskontoret SSR).

1. plass: Mani Strand Gaming UB, Strand vgs

Bedriften har tatt tak i en viktig samfunnsutfordring. De har en helhet i plan og gjennomføring. De har engasjert en rekke brukere i målgruppen og tenkt på beslutningstakere. Bedriften vil helt sikkert etterlate seg et tomrom i lokalmiljøet om de ikke fortsetter.

2. plass: Step up UB, Strand vgs

Bedriften har funnet en nisje med behov i markedet. De har differensiert seg og tilpasset tjenesten til brukergruppen. De har benyttet ulik kompetanse i gruppen.

3. plass: L.A.S.E.R Styling UB, Godalen vgs

Bedriften imponerte med fin og godt planlagt stand. Deltakerne viste god formidlingsevne og solgte godt sine tjenester på standen.


Beste kundeopplevelse på utstilling

Jury: Heidi Frafjord (Heimr), Silje Sandven (Opplæringskontoret SSR), Randi B. Øglænd (SpareBank 1 SR-Bank), Emilie Christensen (Nordic Edge).

1. plass: Tia Caliente UB, Haugaland vgs

Vinnerne av første plass var enormt påskrudde, imøtekommende og viste stort engasjement for faget sitt. De har sett en utfordring som er like aktuelt lokalt som globalt.

2. plass: Sunt Barn UB, Karmsund vgs

Andreplass gir en veldig hyggelig, serviceinnstilt mottakelse av oss som kunder. Vi får en engasjert presentasjon av egne produkter med god produktkunnskap og gjennomtenkte ingredienser. De har fokus på bærekraft og bruk av produkter som ellers kastes. Produktene smaker godt og kan spises av alle.

3. plass: Under vann UB, Bryne vgs

Bedriften tar opp en viktig og aktuell utfordring og adresserer det med stort engasjement. De møter deg med et stort smil og har en tydelig tilnærming til problemet de ønsker å løse.