Problemstilling

Årets problemstilling fokuserer på

  • Bærekraftsmålene
  • Det å ha to tanker i hodet samtidig

"Ta tak i et eller flere av FNs bærekraftsmål og kom opp med en løsning som sørger for at verden blir et mer bærekraftig sted å være"