Problemstilling

FNs Bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle må bidra dersom vi skal klare å nå målene: land og nasjoner, byer og lokalsamfunn, næringsliv og skoler – du og jeg. FNs bærekraftsmål er et rammeverk for alt vi gjør.

Kk

Vi har plukket ut åtte mål som er spesielt viktige for oss:


Vår Energi har forpliktet seg til å lage en bedre framtid, og har som mål å bli ett av de beste selskapene på bærekraft i Norge.

Microsoft Teams image 18 1024x683

Vi skal jobbe for:

1. Ansvarlig forvaltning av naturressurser

2. Olje- og gassproduksjon med lave klimautslipp

3. Stabil og sikker energiforsyning

4. Verdiskaping for eiere og det norske samfunnet

Nå utfordrer vi dere nå til å ta utgangspunkt i de åtte bærekraftsmålene vi bruker, og komme med ideer som kan hjelpe oss med å lage en bedre framtid.

Minimum ett mål må med. Klarer dere flere, er det bra. Og, finner dere plass til FN-mål utover de åtte, er det også lov.

Oppgaven:

  • Velg dere ut ett eller flere av de åtte bærekraftsmålene
  • Utarbeid et forslag til en løsning som både bidrar til å løse et problem og som skaper verdi for noen.
  • Løsningen kan være et produkt eller en tjeneste.


Hvem dere ønsker å skape verdi for (målgruppen) er helt opp til dere.LYKKE TIL!