Vår Energi Challenge

Add a heading 9

32910395615 fc299f0ffd o

Hva er Vår Energi Challenge?

Vår Energi Challenge er en innovasjonscamp som foregår over fire uker fra medio januar til medio februar. I løpet av perioden skal elevene svare på en problemstilling gitt av Vår Energi knyttet til FNs bærekraftsmål. Dette er en nyskapingskonkurranse hvor alle studieretninger er velkommen til å delta.


Add a heading 3

Hvem er vi?

Var energi

Vår Energi

Vår Energi er det største uavhengige oljeselskapet på norsk sokkel, og samarbeidet med Ungt Entreprenørskap strekker seg langt tilbake i tid. Selskapet slutter seg til FN sin bærekraftstrategi og har som mål å beskytte miljøet, samtidig som det møter verdens energibehov.

Som med alle andre utfordringer er det vanskelig å finne gode løsninger som er gode for alle samtidig. Det går ofte på bekostning av noe. To tanker i hodet samtidig.

IMG 3466 3

Ungt Entreprenørskap Rogaland

Vi er en non-profit organsisasjon som hjelper skolene med å bruke entreprenørielle og kreative metoder i undervisningen. Innovasjonscamp er ett av mange undervisningsopplegg som lar deg bruke kunnskapen din til å løse problemer til verdi for andre.


Viktige datoer

Frist for innlevering av bidrag : 1. februar
Finale : 8. februar