Innlevering av bidrag

Informasjon til koordinator

Det er skolen som bestemmer hvem som skal levere bidrag. Hver skole kan bidra med 5 bidrag. Bidragene leveres i skjemaet under.
S
kolens koordinator for prosjektet får tilsendet passord som gir tilgang til innlevering.
Elevene sender ikke inn bidragene selv.

Informasjon til elever

Bidragene skal leveres som pdf på 1 av 2 måter:

1. Bruk av malen "løsningsforslag" som dere finner her: https://www.ue.no/rogaland/inf... Dersom dere har mer informasjon å legge til, står dere fritt til det og kan sånn sett utvide dokumentet som dere vil, men den må inneholde minimum de avsnittene som ligger i malen.

2. Dersom dere har brukt Innovasjonscamp-appen vil skolen kunne laste ned det dere skrev der som en egen pdf. Den bør inneholde de samme punktene som i malen.