Innlevering av bidrag

Informasjon til lærer:

Skolen sørger for å velge ut hvilke bidrag som skal representere den enkelte klasse. Det gjør dere enten ved å hente inn eksterne som kan være jury eller ved en demokratisk prosess hvor elevene deltar i utvelgelsen. Det er viktig at elevene opplever at arbeidet blir sett og anerkjent av noen andre enn lærer. Vi oppfordrer dere til å gjøre den lokale utvelgelsen til en kjekk og morsom opplevelse for elevene.

Hver klasse får sende inn ett bidrag. Dersom skolen setter sammen grupper på tvers av klasser kan dere sende inn bidrag tilsvarende antall klasser.

Løsningsforslag leveres digitalt som et dokument i pdf-format i skjemaet under.

Informasjon til elever

Bruk malen "løsningsforslag" som dere finner her: https://www.ue.no/rogaland/inf... Dersom dere har mer informasjon å legge til, står dere fritt til det og kan sånn sett utvide dokumentet som dere vil, men den må inneholde minimum de avsnittene som ligger i malen. Skal leveres som PDF.

Løsningen kan presenteres som et konsept eller en skisse, eller bilder av mer håndfaste prototyper. Bidraget skal inneholde en tydelig beskrivelse av tenkt løsning, med beskrivelser av hvilke(t) bærekraftsmål man prøve å bidra til løsning på.

FRIST FOR INNLEVERING: 26. JANUAR

Mer informasjon kommer snart!