2. Bærekraftsprisen

Bærekraftsprisen tildeles en studentbedrift der forretningsideen bidrar til å løse en eller flere bærekraftsutfordringer. Bedriftens arbeid med bærekraft bør komme tydelig frem i forretningsplanen, og ta utgangspunkt i de tre dimensjoner i bærekraftig utvikling; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Juryen vil legge vekt på følgende:

  • Beskrivelse av FNs bærekraftsmål bedriften har jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé
  • Beskrivelse av behov og løsning knyttet til et bærekraftsutfordring
  • Beskrivelse av bærekraftige vurderinger og tiltak bedriften har gjort
  • På hvilken måte er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?
  • I hvilken grad / hvordan er bedriften økonomisk bærekraftig?


Praktisk gjennomføring av vurderingen

Juryen vil gå igjennom innsendt materiale i forkant, og vurdere forretningsplanen og videopitchen. I tillegg vektlegges dialogen i intervjuet.