1. Beste Studentbedrift

Juryen vil gå igjennom forretningsplanen (maks 15 sider), IPR strategi (maks 3 sider) og livepitch. I tillegg vektlegges dialogen i intervjuet.

Juryen vil legge vekt på følgende:

  • Har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad?
  • Dekker bedriftens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial verdiskaping? Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten, også internasjonalt, sannsynliggjort?
  • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, også internasjonalt, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – gjerne også utover studentbedriftens levetid?
  • Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i verdikjeden? Gis det gode vurderinger av aktuelle distribusjonskanaler eller etablering og bruk av slike?
  • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår? Er risikoaspektene identifisert og vurdert håndterbare, og forsvarer avkastningspotensial risikonivået?
  • Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål? Viser deltakerne i bedriften nødvendig handlekraft og pågangsmot?
  • Tar bedriften hensyn til én eller flere bærekraftsutfordringer? Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?
  • Har studentbedriften fulgt Patentstyrets veiledning om IPR-strategi og beskrevet godt sine immaterielle rettigheter?