Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Passion for Oslo!

Passion for Oslo article

Vet du at det er mikroplast i tannkrem? Vet du hva spøkelsesfiske er? Vet du at torsken nesten har forsvunnet fra Oslofjorden?Denne våren har mange elever jobbet med miljøutfordringer i hovedstaden vår.

Sammen med "Oslo europeisk miljøhovedstad 2019" og "Passion for Ocean", har Ungt Entreprenørskap Oslo vært ute på fem skoler og gjennomført Innovasjonscamper. Det har vært et fantastisk engasjement, mye læring og spennende løsninger.

Marinbiolog Kaja Fjærtoft fra Passion for Ocean har vært ute på skolene og holdt foredrag og veiledet elevene gjennom prosessen. Oppdragene har handlet om Oslofjorden og elevene har tatt tak i problemer som overfiske, forurensing og mikroplast. Løsningene til elevene har variert fra produkter som kan reparere miljøskader, forebyggende tjenester og kampanjer som bevisstgjør flere. Særlig de forlatte hummerteinene i Oslofjorden som står og spøkelsesfisker år etter år, vekket elevenes engasjement. Da Kaja kunne fortelle at de har funnet en død selunge i en av disse teinene, bestemte mange seg for å løse dette problemet.

IC Rommen vinnere

Marinbiolog Kaja Fjærtoft fra Passion for Ocean sammen med kreative elever på Rommen skole.Andre jobbet med mikroplastproblematikken. Mange elever var ikke klar over kildene til mikroplast, og mange ble overrasket når de fikk vite at det er mikroplast i tannpasta og kosmetikk og at polyester er plast.

Oslofjorden var et populært tema blant elevene. Alle har et forhold til fjorden vår på en eller annen måte, og ved å spre kunnskap om og styrke vårt forhold til havet, vil vi også kunne ta ta bedre valg og ta bedre vare på havet vårt. Når vi dessuten jobber entreprenørielt, fokuserer vi på løsninger og fremtidstro. Det er viktig!

Tusen takk til våre samarbeidspartnere Passion for Ocean, Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 og til Manglerud skole, Rommen skole, Kristelig Gymnasium, Majorstua skole og Frydenberg skole for fine, lærerike dager sammen.