Skaperglede og kreativitet under NM Ungdomsbedrift

82 ungdomsbedrifter fra hele landet har kvalifisert seg til NM via fylkeskonkurranser. 2. og 3. mai skal de konkurrere om å bli Norges beste i ulike kategorier når Ungt Entreprenørskap arrangerer Norgesmesterskap Ungdomsbedrift. Etter to år med hjemmeskole og digitale arrangementer gleder vi oss til å se ungdommene fysisk presentere sine bedrifter under NM. Under årets NM får du se skaperglede, kreativitet og engasjement på kloss hold – ungdommene våre sitter på løsningene for fremtidens Norge.


Les mer om NM Ungdomsbedrift

Vestlandets beste UB

Kreativitet og skaperglede

I turbulente tider ser vi ofte at initiativ, kreativitet og skaperglede øker, og det har vi sett hos deltakerne i årets NM. Alt fra kreative apper, løsninger for bedre dyrevelferd, gratis tamponger, gode sjokolader, mediebyrå til ulike spill. Av temaer som går igjen kan vi tydelig lese at ungdommene brenner for bedre mental helse, dyrevelferd og bærekraft!

Les mer om de 82 ungdomsbedriftene som deltar i årets NM Ungdomsbedrift og se hvem som representerer ditt fylke. Hva disse ungdommene har klart å oppnå gjennom et skoleår er ekstremt imponerende.

– Jeg er utrolig imponert over elevenes og lærernes innsats i arbeidet frem mot NM. I en periode der det fortsatt har vært mange korona-tiltak og til tider liten mulighet til å møte hverandre, lærere og kunder på «normal» måte, så har ungdommene klart å etablere og drive sine egne ungdomsbedrifter gjennom skoleåret. Nå skal vi feire alt ungdommene har jobbet med og skapt, sier administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Nykkelmo.

Trener ferdighetene arbeidslivet etterspør

Forskning viser at elever som har hatt ungdomsbedrift har klart større sannsynlighet for å etablere sin egen bedrift i etterkant. Gjennom arbeidet med bedriften praktiserer elevene det de lærer, og ulike fag integreres i arbeidet. Arbeidet har ingen fasit, men her må de unge prøve og feile og selv finne løsninger på problemene og utfordringene de møter underveis. Jo mer elevene får bestemme selv, desto mer lærer de, og de utvikler samtidig kompetanse arbeidslivet etterspør.

– Ungdommene lærer fag gjennom å drive bedrift på skolen. De får praktiske og realistiske erfaringer som de tar med seg videre. De lærer å etablere en bedrift i praksis, de tar ansvar og initiativ, de samarbeider med hverandre og med eksterne støttespillere, de løser problemer, og de jobber med bærekraft. Du kan ikke lære innovasjon og entreprenørskap ved å lese om det – du må praktisere det. Når jeg ser de unges engasjement og idéer, så tenker jeg vi kan se lyst på fremtiden, avslutter Nykkelmo.


Ungt
Entreprenørskap Norge ønsker velkommen til NM Ungdomsbedrift

Tid: mandag 2. mai og tirsdag 3. mai
Sted: Thon Congress på Gardermoen


Tirsdag 3. mai er åpen for publikum. Fra 0930-1430 kan du besøke bedriftene sine stands og bli bedre kjent med ungdommene og ideene deres.

Kom og bli inspirert!

Faktaboks: Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber i hele landet, og i hele utdanningsløpet. Ungdomsbedrift er et av flere programmer som vi tilbyr. Vi samarbeider med skolen, næringslivet og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv. I Norge når vi årlig ca. 120.000 elever og studenter, vi samarbeider med 10.000 lærere og 15.000 frivillige fra arbeids- og næringsliv. I år ble vårt arbeid også anerkjent som fredsarbeid i forbindelse med nominasjon til Nobels fredspris (https://www.ue.no/nyheter/nominert-til-nobels-fredspris/) .