Nå skal de unge få økt kunnskap om sine rettigheter

Forbrukerradet Blyverket Nykkelmo

Forbrukerrådet og Ungt Entreprenørskap har inngått en samarbeidsavtale der hovedmålet er å øke de unges kunnskap om sine rettigheter som forbrukere, øke kompetansen deres innen personlig økonomi, samt øke deres forståelse og kunnskap om bærekraftige valg.

"Vi hjelper unge å få rett når de har rett."
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukerne og påvirker samfunnet i en forbrukervennlig retning. Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap ønsker de å styrke de unges kunnskap og kompetanse innenfor feltene forbrukerrettigheter, personlig økonomi og bærekraftig forbruk.

- Å kunne litt om egne rettigheter som forbruker er viktig både for miljøet og lommeboka. Vi hjelper unge å få rett når de har rett, enten det gjelder reklamasjon og angrerett, netthandel eller rettigheter for bruktkjøp. Hver dag står unge i forbrukersituasjoner der det kan lønne seg å kjenne sin rett, så de vet hva de skal gjøre for eksempel når tingen de har kjøpt ikke funker, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Samarbeidet omfatter to av Ungt Entreprenørskap sine programmer med tema personlig økonomi – et tema som nå inngår i læreplanene. På ungdomsskolen skal Forbrukerrådet bidra til å forsterke programmet Økonomi og karrierevalg, med viktig innhold om hvordan man tar informerte og trygge valg i økonomiske spørsmål. 15 000 elever på ungdomsskoler over hele landet gjennomfører hvert år Økonomi og karrierevalg i samarbeid med lokale banker. På videregående skole går samarbeidet på programmet Sjef i eget liv. Dette er også et program med fokus på personlig økonomi, og rundt 7 500 elever gjennomfører hvert år Sjef i eget liv.

"Å lære om personlig økonomi tidlig i livet gjør unge bedre i stand til å håndtere livet på en trygg måte."
Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo.

- Våre programmer forbereder unge på den praktiske og virkelige verden de skal ut i, både som forbrukere, arbeidstakere og kanskje arbeidsgivere. Å lære om personlig økonomi tidlig i livet gjør unge bedre i stand til å håndtere livet på en trygg måte. Derfor er vi veldig glade for å få Forbrukerrådet med på laget slik at de kan hjelpe unge med å forstå sine rettigheter og kunne utøve sin forbrukermakt, sier administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo.