Ser muligheter der korona skapte utfordringer i lokalsamfunnet

TRUDE GLAD

Vår hverdag ble dramatisk endret av Koronaviruset. Elevene i Nordland får en dag på seg til å løse noen av utfordringene i sitt lokalsamfunn. Ungdom er kreativ, uredd og innovative - de ser NYE muligheter!

Det trenger vi NÅ!

Her kan dere melde skolen/klasse på: InnovasjonsCamp Sparebank1 Nord-Norge

SALTEN1

Digital InnovasjonsCamp er et tilbud primært til skoler i Nordland der kommunen er samarbeidspartner og medlem.

Oppdraget lanseres av Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap 16. juni kl.

Her kan dere melde skolen/klasse på: InnovasjonsCamp Sparebank1 Nord-Norge

Tidligere var arbeidet med entreprenørskap i grunnskolen finansiert av Nordland Fylkeskommune.
Denne modellen er nå endret, slik at det er kommunene direkte som inngår medlemskap. Et slikt sikrer at skoler i kommunen muligheten til å delta i ulike aktivitet og UE`s programmer i skolen. I dag er i overkant av 240 kommuner i Norge medlem.

Les mer om hvem som er medlem og de fordelene det har: Medlemskommuner

PROGRAM
"Det er viktig at en slik avtale ikke bare er en sak for skoleavdelingene. Entreprenørskap i utdanning handler om å skape bolyst og muligheter i eget lokalsamfunn og region. Her er det viktig at det blir et samspill mellom næring og utdanning i kommunene"
Steve Hernes, daglig leder Ungt Entreprenørskap Nordland