Gildeskål nyeste medlem i Nordland

IMG 6560

Gildeskål kommune er med sine nær 2000 innbyggere en svært aktiv kommune når det gjelder entreprenørskap og innovasjon. Ungt Entreprenørskap var en viktig partner for kommunen da de hadde sitt sentrumsutviklingsprosjekt.

Gildeskål kommune ønsker å legge til rette for bosted-, næring-, og destinasjonsutvikling i Gildeskål, og flere av UE`s programmer brukes i denne sammenhengen på flere skoler
Bente Øvereng og Inger Elisabeth Fagervik med signert medlemsavtale

3723150334 1408706a

Ny modell for finansiering

Alle kommuner i Nordland er nå invitert til å bli medlem i Ungt Entreprenørskap. Flere kommuner er allerede medlemmer. Først ut var Røst, tett fulgt av Hadsel og Meløy.

Tidligere var arbeidet med entreprenørskap i grunnskolen finansiert av Nordland Fylkeskommune. Denne modellen er nå endret, slik at det er kommunene direkte som inngår medlemskap. Et slikt sikrer at skoler i kommunen muligheten til å delta i ulike aktivitet og UE`s programmer i skolen. I dag er i overkant av 200 kommuner i Norge medlem.

Her kan du laste ned presentasjon av innholdet i en kommuneavtale: Medlemsinformasjon


Medlemmer pr. 7. juli 2020

 • Beiarn
 • Bodø
 • Flakstad
 • Gildeskål
 • Hadsel
 • Hattfjelldal
 • Hemnes
 • Hamarøy
 • Meløy
 • Narvik
 • Røst
 • Saltdal
 • Steigen
 • Sørfold
 • Vefsn
"- Entreprenørskap er viktig for Røst-samfunnet. Det er viktig å være en del av lokalsamfunnet, ha en lokal tilhørighet og kjennskap til jobbene i lokalsamfunnet der de bor. - Vi er en gründerøy, sier enhetsleder Tove Andreassen på Røst. Men vi har flere på trappene som skal starte opp i andre næringer. Vi skal bl.a. gjøre om den gamle skolen til ett næringsbygg, og desto viktigere for elevene å lære med om entreprenørskap, sier Andreassen"
Tove Andreassen
Steve Hernes

Tidligere var arbeidet med entreprenørskap i grunnskolen finansiert av Nordland Fylkeskommune. Denne modellen er nå endret, slik at det er kommunene direkte som inngår medlemskap. Et slikt sikrer at skoler i kommunen muligheten til å delta i ulike aktivitet og UE`s programmer i skolen. I dag er i overkant av 200 kommuner i Norge medlem.

Fordeler med medlemskap

Fra høsten vil alle skoler blant annet få tilbud om programmet Vårt Lokalsamfunn og Økonomi og Karrierevalg i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge. Elevbedrifter får nettbank og vipps-konto.
- Fra høsten må kommunen være medlem for at elever og skoler kan delta. Medlemskapet er basert på en fast del på kr 10 000,- som en utvidet avtale med tillegg på kr 4,- pr. innbygger, sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Steve Hernes.

"Det er viktig at en slik avtale ikke bare er en sak for skoleavdelingene. Entreprenørskap i utdanning handler om å skape bolyst og muligheter i eget lokalsamfunn og region. Her er det viktig at det blir et samspill mellom næring og utdanning i kommunene"
Steve Hernes
Daniel Sowe

Strategisk næringsplan

Hadsel kommune inngikk nylig utvidet avtale som omfatter at alle klasseprogram og aktiviteter er inkludert. For Hadsel er entreprenørskap i grunnskolen viktig. Næringssjef Daniel Sowe signerte sammen med oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen.

- For Hadsel kommune er det viktig at satsingen på Ungt Entreprenørskap er en naturlig del av kommunens strategiske næringsplan, sier Sowe.


Line Pedersen
"- For elevene i Hadselskolen har programmene til UE bidratt til god informasjon om entreprenørskap og innovasjon, samt hvordan det fungerer i praksis. At UE bruker verdigrunnlaget og de tverrfaglige prinsippene fra overordnet del gir god forankring til læreplanen LK20. Elevene blir engasjerte og motiverte av de ulike arbeidsformene, og vi håper også dette bidrar til å utvikle kompetanse som de vil ha med seg resten av livet. Vi anbefaler på det alle programmene til UE"
Line Jeanette Pedersen, Oppvekstsjef i Hadsel Kommune

Fagfornyelsen – Entreprenørskap


Flere av fagene blir mer praktiske og utforskende og det skal legges til rette for at elever skal modellere og utforske problemer knyttet til hverdagsliv og samfunn. Elevene skal få trening i å reflektere, se relevans og sammenhenger og å tenke nytt og være kreative.

- Alle våre program er særlig utviklet og tilrettelagt for måloppnåelse i flere fag, og særlig de tre tverrfaglige temaene. Vi kan være en viktig samarbeidspartner for skoler og lærere i innføringen av de nye læreplanene med vekt på den overordnede delen og opplæringens verdigrunnlag, sier Hernes


Skaperglede, innovasjon og entreprenørskap får en tydeligere plass i Fagfornyelsen i overordnet del: "Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la de få erfaring med å se muligheter og omsette idéer til handling."I 2019 deltok i i overkant av 7 000 elever i grunnskolen i Nordland i en eller flere av Ungt Entreprenørskaps programmer; fra første til tiende klasse.