Økonomiuka - uke 45


I økonomiuka står programmene Sjef i eget liv! og Økonomi og Karrierevalg på agendaen. Uka er et resultat av et tett samarbeid mellom Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Nordland. Sammen ruster vi elevene for fremtiden, med fokus på personlig økonomi og livsmestring!


Økonomi og karrierevalg (ungdomstrinn) er et program som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning. De får bli kjent med ulike yrker og erfare hvilke konsekvenser valg av levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

Sjef i eget liv!
(videregående skole) gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine egne personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån, og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig er oppnåelig.

PÅMELDING


Innsalg okonomiuka NY uke45