November 2021

Troms og Finnmark

Registreringskonkurranse

Nasjonalt

Leder for en dag

Møre og Romsdal

SMART Isfjorden skole

Troms og Finnmark

Digitalt kurs "Våre familier"

Troms og Finnmark

Kokkekamp

Troms og Finnmark

SMART Plast: Skjervøy

Vestfold og Telemark

Gründeridol region Telemark

Vestfold og Telemark

Gründeridol region Vestfold

Troms og Finnmark

SMART Sjømat Fjordtun skole