Elevbedrift i Møre og Romsdal

Ungt Entreprenørskap har ulike tilbud (digitalt og fysisk) til både lærere og elever, og kan hjelpe dere med organisering.

Årsplanen gir oversikt over planlagte aktiviteter gjennom året. Det er også mulig å organisere EB-arbeidet som et prosjekt i en kortere periode senere i skoleåret, da kan tilbudet tilpasses.

Invitasjoner til felleskurs og aktiviteter vil bli lagt ut i Lærerportalen og på ue.no/moreogromsdal. Vi oppfordrer EB-lærere til å registrere seg i portalen for å få direkte infovarsel.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er med på prosjektet «Gjør noe med det!», hvor elevene gjennom elevbedrift skal bli bevisste på hva sosialt entreprenørskap er, samt få erfaring med hvordan de kan være med å påvirke positivt i eget lokalmiljø gjennom selv å være sosiale entreprenører. Prosjektet er et samarbeid mellom UE og Kommunalbanken, og er forankret i LK20.

UE Møre og Romsdal vil få til minst en fysisk eller digital samling på hver skole gjennom året.

EB22 23 Arshjul
Arshjul EB22 23

Bruk også våre digitale nasjonale ressurser for:

Bankkonto EBUBSB 800 x 1000 px

Etablering av bankkonto for elevbedrifter kan enkelt og kostnadsfritt opprettes, i samarbeid med vår hovedsamarbeidspartner Sparebanken Møre.


Ziggi UE IMG1174 1 1 WEB
Jan Gunnar Åkre
Rådgiver Grunnskole Sunnmøre
Portrett Anne
Anne Hukkelberg
Rådgiver Grunnskole Nordmøre og Romsdal