Elevbedrift i Møre og Romsdal

Ungt Entreprenørskap har ulike tilbud (digitalt og fysisk) til både lærere og elever, og kan hjelpe dere med organisering.

Årsplanen (tentativ, endringen kan forekomme) gir oversikt over planlagte aktiviteter gjennom året. Det er også mulig å organisere EB-arbeidet som et prosjekt i en kortere periode senere i skoleåret, da kan tilbudet tilpasses.

Invitasjoner til felleskurs og aktiviteter vil bli lagt ut i Lærerportalen og på ue.no/moreogromsdal. Vi oppfordrer EB-lærere til å registrere seg i portalen for å få direkte infovarsel.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er med på prosjektet «Gjør noe med det!», hvor elevene gjennom elevbedrift skal bli bevisste på hva sosialt entreprenørskap er, samt få erfaring med hvordan de kan være med å påvirke positivt i eget lokalmiljø gjennom selv å være sosiale entreprenører. Prosjektet er et samarbeid mellom UE og Kommunalbanken, og er forankret i LK20.

UE Møre og Romsdal vil få til minst en fysisk samling på hver skole gjennom året.

I april arrangerte vi historiens første Regionsmesterskap i elevbedrift på Nordmøre, Sunnmøre og i Romsdal! Her fikk elever fra hele fylket vise frem bedriftene de har jobbet med gjennom skoleåret. Her er noen høydepunkter fra arrangementene. Vi ser fram til neste års begivenheter!


DSC00162
DSC00160
DSC00475
DSC00187 1
DSC00495
DSC00166
Arshjul EB 2324
Arsplan EB 2324

Bruk også våre digitale nasjonale ressurser for:

Konto eb ub sb

Etablering av bankkonto for elevbedrifter kan enkelt og kostnadsfritt opprettes, i samarbeid med vår hovedsamarbeidspartner Sparebanken Møre. NB: gjelder kun for elevbedrifter som er registrert hos Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal.


Portrett Anne
Anne Hukkelberg
Rådgiver Grunnskole Nordmøre og Romsdal
Microsoft Teams image 12
Jannike Veiberg
Rådgiver grunnskole Sunnmøre