Bankkonto til Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift skoleåret 2023/24

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne blir brukt til å sette inn penger som dere tjener, og til å betale regningene til bedriften.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal og Sparebanken Møre har tilrettelagt prosessen for både Elevbedrifter, Ungdomsbedrifter og Studentbedrifter.

Konto eb ub sb

Elevbedrift - Ungdomsskole

Sparebanken Møre tilbyr elever tilknyttet Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en elevbedrift – helt kostnadsfritt. Dere får dette;

* Gratis etablering av Bedriftskonto UE

* Gratis bruk av Bedriftskonto UE til betalingsformidling

* Tilgang til Vipps knyttet opp mot elevbedriftens konto

Det er ansvarlig lærer som får tilgang og kan administrere konto via nettbedrift. I ordningen får elevbedriften en egen bankkonto samt et eget VIPPS-nummer (hvis ønskelig). Det følger ikke med bankkort ved konto.


Legg også merke til at VIPPS bedrift ikke lar personer under 15 år betale inn til VIPPS-kontoen. VIPPS vil ta et gebyr pr transaksjon, pr 01.08.21 er gebyret 1,75% på vippsing med valgfritt beløp. Se prisene her https://www.vipps.no/alle-priser/bedrift/

Når klassen har gått ut, ny lærer overtar eller elevbedriftsprosjektet avsluttes, er det viktig at UE varsles slik at konto avsluttes eller endres med nytt navn på konto med riktig år på kull og riktig ansvarlig lærer meldes inn til UE.


For å opprette konto må ansvarlig lærer fylle ut et skjema, slik at vi får den informasjonen vi trenger. Dette er navn på elevbedrift, skolenavn, klasse/fag, kullår, navn og kontaktinfo til ansvarlig lærer.

Her finner dere bestillingsskjema: Bestilling konto Elevbedrift Ungdomsskole

Har dere spørsmål, send de til mr@ue.no.

I tillegg til å fylle ut skjemaet må dere oppgi personnummer (11 siffer). Det kan dere ringe inn og oppgi til daglig leder i UE Møre og Romsdal , Lars Øyvind Baltzersen, på 952 44 344.


Ungdomsbedrift (vgs) og studentbedrifter (høyere utdanning)

Bankkonto

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal samarbeider med Sparebanken Møre. Via SBM kan ungdoms- og studentbedrifter opprette driftskonto og etablere nettbank bedrift med gunstige betingelser.

Dere registrerer kontoen direkte via Sparebanken Møre sine sider for ungdoms- og studentbedrifter her: KLIKK HER FOR Å OPPRETTE KONTO I SPAREBANKEN MØRE

Her kan dere også lese mer om ordningen.

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er ikke involvert i opprettelsen av kontoer, så om dere har noen spørsmål må dere ta kontakt med kundeservice i SBM.

Dere kan også velge en annen bank. Det vil da være opp til den enkelte bank hvilke betingelser som gjelder for dere som ungdomsbedrift.

Vipps for ungdoms- og studentbedrifter

Dersom ungdoms- eller studentbedriften ønsker å tilby Vipps som betalingsmetode for kunder, oppretter dere dette selv gjennom å registrere dere her: Vipps Bedrift. Les mer om Vipps på nettsidene www.vipps.no.

Når dere bestiller Vipps er det viktig at dere har organisasjonsnummer og kontonummer klart. Det kan ta noen dager å få alt på plass, så det er lurt å være ute i god tid før dere skal tilby Vipps som betalingsmåte for kundene deres. Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal er ikke involvert i denne prosessen, all kommunikasjon rundt opprettelse tas med Vipps.

Noen tips:

* Det bør gå minst en uke etter at dere har fått bankkonto til dere søker om Vipps. Hvis dere søker for tidlig vil ikke Vipps ha fått beskjed om at dere har fått konto og dere vil få en feilmelding når dere prøver å gå videre i søknadsprosessen. Feilmeldingen lyder omtrent slik «det ser ikke ut til at dere er oppført som eier av denne bankkonto». Dersom dette skjer, vent noen dager og søk på nytt.

* Søknaden må til slutt signeres av daglig leder eller styreleder i bedriften. Dette må være den samme som står oppført som daglig leder eller styreleder i Brønnøysundregistrene.

* Om dere blir spurt om det er andre eiere av bedriften svarer dere nei på dette og går videre.