FASE 3: Velg idé

Fase 3

Stikkord: vurder, diskuter, sammenlign, velg

Velg et idéforslag og utvikle dette videre til en ferdig løsning

I denne fasen skal dere være litt kritiske og gjøre noen valg og prioriteringer for å finne det som skal bli det endelige løsningsforslaget deres.

Dere har disse oppgavene:

1. Se på alle ideene til gruppa. Gjennomfør et hemmelig valg hvor hver av dere rangerer sine topp tre favorittideer. Bruk resultatet til å lage en felles topp tre-liste for gruppa.

2. Se på de tre utvalgte ideene og bruk Arbeidsark 2 til å gjøre en SWOT-analyse for å diskutere fordeler og ulemper ved disse ideene. Er det noen som stikker seg ut? Bli enig på gruppa hvilken idé dere skal jobbe videre med.

Her finner dere arbeidsark for vurdering av ideer : Arbeidsark 2

Face 3 velg ide 1