FASE 2: Idéjakt

Fase 2

Stikkord: kreativitet, mengde, nytt og gammelt

Slipp fantasien fri! Ingen ideer er feil eller dum! Her skal dere komme opp med så mange ideer dere klarer.

Sett ideer sammen, nye og gamle! Klarer dere å komme på noe nytt?

1. Jobb først hver for dere.

Finn på så mange ideer til løsning som mulig! Ikke tenk på om de er gode eller dårlige, skriv ned alt du kommer på. Bruk ord, tegninger, symboler osv.

2. Gå sammen i grupper. Alle på gruppa forteller om sine ideer og forslag til løsning. Sorter ideene, er noen like? Er det noen ideer som skiller seg ut?

Vær kreativ, ikke kritisk - ingenting er feil.

3. Kan noen ideer slås sammen og kombineres? Kan det bli til noen nytt og spennende?

Lek litt med ideene, sett dem sammen og se om det kan gjøre at dere kommer på enda flere løsninger på oppgaven. Jobb sammen som gruppe. Flere hoder tenker bedre enn ett!


Fase 2 Idejakt 4