Innovasjonscamp ungdomsskole

Innovasjonscamp Prosessverktoy

Hva er en innovasjonscamp?

En innnovasjonscamp er en treningsøkt i kreativitet og nyskaping!

Her får dere et reelt oppdrag fra en bedrift som ønsker at akkurat dere skal hjelpe dem med å komme opp med spennende og annerledes løsninger på den problemstillingen de gir dere.

Dere må jobbe i grupper i en kort periode og komme fram til et løsningsforslag som dere skal presentere.

Øverst på denne sida ser dere kartet for den prosessen dere skal gjennom, helt fra start til slutt.

Innovasjonscampen består av 5 faser, hver med sin farge. Denne nettsiden tar dere gjennom steg for steg og gir dere tips og råd underveis.

Når dere lurer på noe så spør dere lærer.


Er dere klare?