FASE 1: Forstå

Fase 1

Stikkord: kartlegg, undersøk, diskuter

I denne fasen har dere følgende oppgaver:

1. Les godt gjennom oppgaven, snakk sammen slik at alle på gruppa er enig om hva oppgaven går ut på

2. Lag en liste over mulige problemområder dere vil se nærmere på. Tenk på punktene under når dere lager lista:

Bruk gjerne dette arbeidsarket for å forstå og bli kjent med oppdraget: Arbeidsark 1

Fase 1 forsta 2