Påmelding og innlevering av bidrag

MMEDS SB NM

INNLEVERING AV BIDRAG
For å delta i konkurransene, må en studentbedrift innen fristen mandag 8. april kl. 12:00 sende inn:

A. En videopitch (maks 2 minutter).
B. Et bilde av de ansatte i studentbedriften (gjerne med produktet).

C. Studentbedriftens logo i PNG-format
D. Forretningsplan/forretningsmodell (PDF, max. 15 A4 sider inkl forside).

E. IPR-plan (PDF, maks 3 sider, følg veiledning fra Patentstyret)

Innsendt materiell (videopitch/bilde/forretningsplan/logo) er lik for alle konkurranser. Dere trenger derfor kun å laste opp materiellet EN gang.

NB: Det er obligatorisk å levere IPR-plan. Her finner dere veilederen fra Patentstyret.

I videopitchen skal dere presentere studentbedriften og produktet deres. I Intervjuene får dere mulighet til å differensiere fokus i forhold til kriteriene i den enkelte konkurranse.

Videopitchen skal innledes med en setning som sier noe om navnet på bedriften deres, hvilken utdanningsinstitusjon dere kommer fra, og hva dere driver med. F.eks: “Vi er studentbedriften Recycle SB fra NTNU i Ålesund, og vi lager regnklær av resirkulert materiale”

Alt innsendt materiell (skriftlig, video og bilde) kan brukes eksternt både av Ungt Entreprenørskap og våre samarbeidspartnere. Dersom det er studenter som har reservert seg mot film og bilde, bør ikke disse bli eksponert i materiell som sendes inn.


Alle bidragene til konkurransene lastes opp via bidragslinken under. Videopitchen må være lastet opp på youtube og linken legges ved i påmeldingsskjemaet.


Alle skriftlige bidrag navngis med materielltype + studentbedriftens navn:
Eks. for studentbedriften Alfa SB:
«Forretningsplan_AlfaSB»
«Bilde_AlfaSB»
«Logo_Alfa SB»
«Videopitch_Alfa SB»

Frist for innlevering av materiell er mandag 8. april kl. 12.00.