Konkurranser

KONKURRANSER OG KRITERIER

1) BESTE VIDEOPITCH

Alle studentbedriftene som er med på fylkesmesterskapet er med i denne kategorien.
Juryen vil legge vekt på følgende i sin vurdering av videopitchen:

 • Videopitchen formidler studentbedriftens forretningsidèentydelig måte

 • Studentbedriftens produkt eller tjeneste er godt synlig og kommer godt frem i videoen

 • Studentene presenterer bedriften og idéen med innlevelse og engasjement


Praktisk gjennomføring av vurderingen
Juryen vil kåre vinnere på bakgrunn av innsendt videopitch.

Studentbedriften må sende inn: En videopitch (maks 2 minutter). Samme videopitch brukes til alle konkurranser. Videopitchen må være lastet opp på YouTube. Pass på at videopitchen er satt til offentlig (tilgjengelig for alle).

Materiell: Videopitch
FRIST: 28. mars kl. 12.00.


2) BÆREKRAFTPRISEN
Bærekraftprisen tildeles en studentbedrift der selve forretningsideen er å løse en eller flere bærekraftutfordringer.

Juryen vil legge vekt på følgende i sin vurdering:

 • Løser varen eller tjenesten en bærekraftutfordring?

 • Hvilket behov er det i markedet for produktet?

 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har bedriften gjort?

 • På hvilken måte er løsningen mer bærekraftig enn andre lignende varer/tjenester i samme marked?

 • I hvilken grad / hvordan er bedriften økonomisk bærekraftig?

 • Hvilke av FNs bærekraftsmål har bedriften jobbet med og hvordan knyttes disse til bedriftens forretningsidé


Svar på punktene / spørsmålene over må fremgå av innholdet i innsendt materiell.

Praktisk gjennomføring av vurderingen
Juryen vil gå gjennom innsendt forretningsplan og videopitch i forkant, og kandidatene får presentere seg og bedriften i fysisk intervju.

Innlevering/opplasting:

Materiell: Videopitch/bilde/forretningsplan/logo
FRIST: 28. mars kl. 12.00.


3) BESTE SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET

Studentbedriftene skal knytte til seg en mentor utenfor utdanningsinstitusjonen, og denne prisen vil fokusere på den samhandlingen som studentbedriften har med lokalt næringsliv.

Juryen vil legge vekt på følgende i sin vurdering:

 • Bevissthet om nytteverdi av samarbeid med næringslivet.

 • Kvalitet på strategien bak valgene.

 • Bredde i samarbeidspartnere i forhold til studentbedriftens forretningsområde.

 • Kvalitet på formidlingen av samarbeid med bedrifter i forretningsplanen og i muntlige presentasjoner.


Praktisk gjennomføring av vurderingen
Juryen vil gå gjennom innsendt forretningsplan og videopitch i forkant, og kandidatene får presentere seg og bedriften i fysisk intervju.


Innlevering/opplasting:
Materiell: Videopitch/bilde/forretningsplan/logo
FRIST: 28. mars kl. 12.00.


4) BESTE STUDENTBEDRIFT

Juryen vil legge vekt på følgende i sin vurdering:

 • Har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad?

 • Dekker bedriftens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial verdiskaping? Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten, også internasjonalt, sannsynliggjort?

 • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, også internasjonalt, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – gjerne også utover Studentbedriftens levetid?

 • Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i verdikjeden? Gis det gode vurderinger av aktuelle distribusjonskanaler eller etablering og bruk av slike?

 • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår? Er risikoaspektene identifisert og vurdert håndterbare, og forsvarer avkastningspotensial risikonivået?

 • Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål? Viser deltakerne i bedriften nødvendig handlekraft, samarbeidsevne og pågangsmot?

NB! NYTT i år er at studentene må levere en IPR-plan som egen innlevering.

Dere kan bruke denne malen: https://www.ue.no/resources/digel/IPR-strategi-for-studentbedrifter-ENDELIG-oppdatert-lenke.pdfPraktisk gjennomføring av vurderingen
Juryen vil gå gjennom innsendt forretningsplan og videopitch i forkant, og kandidatene får presentere seg og bedriften i fysisk intervju.
Vinneren i kategorien Beste Studentbedrift vil representere Møre og Romsdal under NM for Studentbedrifter 7.-8. juni 2022


Innlevering/opplasting:
Materiell: Videopitch/bilde/forretningsplan/logo/IPR-plan

FRIST: 28. mars kl. 12.00.