Deltageroversikt og jury

Oversikt over deltagere


Oversikt over jury

Bedrift

Navn

UN Global Compact Norge

Eirik Kanck

NHO

Elin Ous

Bauta Advokatfirma AS

Elisabeth Voldsund

Høgskolen i Molde

Geir Arne Svenning

Optimar AS

Lene Flem Debess

Møreforsking

Linn Kristin Akslen-Hoel

BDO

Nathalia Choukot Moltubakk

Kongsberg Maritime

Oda Ellingsen

Sølvtrans AS

Robin Halsebakk

Capricorn AS

Rolf Klock

Hi Giørtz

Vegard Sjåstad

Visma Avento

Øyvind Tørlen

Sparebanken Møre

Stig Tryggestad