Kontakt: Ungt Entreprenørskap Norge

Vår nasjonale enhet skal gjøre fylkesorganisasjonene gode! Ungt Entreprenørskap Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og organisasjonens strategiarbeid. Vi er ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

Årsmelding for 2021Ungt Entreprenørskap Norge, Gaustadalléen 21, 0349, Oslo

Grete web farge
Grete Nykkelmo
Administrerende direktør
Eleni square
Eleni Simeou Askim
Rådgiver politikk og partnerskap
Torild
Torild Mohn
Pedagogisk leder
Stine
Stine Trebekk
Økonomiansvarlig
Nimra
Nimra Ghauri
Regnskapsansvarlig
Mihaela
Mihaela Tabacaru
Ansvarlig Høyere utdanning
Trine
Trine Haugaard
Koordinator videregående skole
Hege
Hege Elisabeth Sætre
Koordinator grunnskole
Helge
Helge Gjørven
Rådgiver grunnskole
Cathrine
Cathrine Jansen
Koordinator Kavliprosjekt
ACX02377
Kjell Vidar Jørgensen
IT-ansvarlig
Lotta Kvadrat2
Lotta Kirsebom
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Ungt Entreprenørskap Norge - org.nr: 979 429 444
Ungt Entreprenørskap Forlag - org.nr: 983 882 374
Fakturamottak: 979429444@autoinvoice.no

Team UE Norge