Kontakt: Ungt Entreprenørskap Norge

Vår nasjonale enhet skal gjøre fylkesorganisasjonene gode! Ungt Entreprenørskap Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og organisasjonens strategiarbeid. Vi er ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

Årsmelding for 2021

Årsmelding for 2022


Ungt Entreprenørskap Norge, Gaustadalléen 21, 0349, Oslo

Grete web farge
Grete Nykkelmo
Administrerende direktør
Torild
Torild Mohn
Pedagogisk leder
Stine
Stine Trebekk
Økonomiansvarlig
Mihaela
Mihaela Tabacaru
Ansvarlig Høyere utdanning
Trine
Trine Haugaard
Koordinator videregående skole
Hege
Hege Elisabeth Sætre
Koordinator grunnskole
Helge
Helge Gjørven
Rådgiver grunnskole
ACX02377
Kjell Vidar Jørgensen
IT-ansvarlig
Lotta Kvadrat2
Lotta Kirsebom
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Mari Viko
Mari Viko
Ansvarlig læringsteknologi

Ungt Entreprenørskap Norge - org.nr: 979 429 444
Ungt Entreprenørskap Forlag - org.nr: 983 882 374
Fakturamottak: 979429444@autoinvoice.no

Team UE Norge