Kontakt: Ungt Entreprenørskap Norge

Vår nasjonale enhet skal gjøre fylkesorganisasjonene gode! Ungt Entreprenørskap Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og organisasjonens strategiarbeid. Vi er ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

Årsmelding for 2021

Årsmelding for 2022


Ungt Entreprenørskap Norge, Gaustadalléen 21, 0349, Oslo

Grete web farge
Grete I. Nykkelmo
Administrerende direktør
Torild
Torild Mohn
Nasjonal leder pedagogiske program
Portrettbilde Stine Trebekk2
Stine Trebekk
Økonomiansvarlig
Trine
Trine Haugaard
Nasjonal fagansvarlig videregående
Hege
Hege Elisabeth Sætre
Nasjonal fagansvarlig grunnskole 1-7
Helge
Helge Gjørven
Nasjonal fagansvarlig ungdomsskole
ACX02377
Kjell Vidar Jørgensen
IT-ansvarlig
Portrettbilde Lotta Kirsebom2
Lotta Kirsebom
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Portrettbilde Mari Viko3
Mari Viko
Fagansvarlig for læringsteknologi
Portrettbilde Marianne Bustgaard2
Marianne Bustgaard
Regnskapsansvarlig

Ungt Entreprenørskap Norge - org.nr: 979 429 444
Ungt Entreprenørskap Forlag - org.nr: 983 882 374
Fakturamottak: 979429444@autoinvoice.no

Team UE Norge