Kontakt: Ungt Entreprenørskap Norge

Vår nasjonale enhet har som primæroppgave å gjøre fylkesorganisasjonene gode! Ungt Entreprenørskap Norge har det overordnede ansvaret for de pedagogiske programmene og organisasjonens strategiarbeid. Vi er også ansvarlig for kontakten med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket.

Administrerende direktør, Grete I. Nykkelmo, 913 11 000, grete.nykkelmo@ue.no

Leder kommunikasjon, Silje H. Valseth, 473 19 486, silje.valseth@ue.no

Ungt Entreprenørskap Norge, Gaustadalléen 21, 0349, Oslo

Grete web farge
Grete Nykkelmo
Administrerende direktør
Eleni square
Eleni Simeou Askim
Rådgiver politikk og partnerskap
Silje
Silje Valseth
Leder Kommunikasjon
Torild
Torild Mohn
Pedagogisk leder
Stine
Stine Trebekk
Økonomiansvarlig
Nimra
Nimra Ghauri
Regnskapsansvarlig
Hege
Hege Elisabeth Sætre
Koordinator grunnskole
Helge
Helge Gjørven
Rådgiver grunnskole
Trine
Trine Haugaard
Koordinator videregående skole
Yngve
Yngve Lilledrange
Koordinator høyere utdanning
Cathrine
Cathrine Jansen
Koordinator Kavliprosjekt
ACX02377
Kjell Vidar Jørgensen
IT-ansvarlig